MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA


alt


Vzdělání:

 • Postgraduální doktorské stadium v oboru biomechanika, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univezita Karlova, Praha (2012)
 • Pražská mezinárodní obchodní škola při VŠE, Praha – studium MBA (dosud)
 • Rehabilitace a fyzikální medicína, atestace, 2005
 • Neurologie, atestace, 2001
 • Lékařská fakulta, Universita Karlova, Hradec Králové (1998)
 • Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, Hradec Králové (1998)


Profesní historie:

 • Od 1. ledna 2007 na základě řádného výběrového řízení ustanoven do funkce primáře oddělení.
 • Aktivní účastník mnoha tuzemských i zahraničních konferencí, autor řady publikací a řešitel grantů
 • Vědeckovýzkumé zaměření v oboru neurověd a biomechaniky se zaměřením na objektivizační metody
 • V klinické praxi sportovní medicína a traumatologie, neurologická onemocnění


Odborná angažovanost:

Členství ve společnostech:

 • členem výboru Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČSL JEP
 • členem výboru Sekce neurorehabilitace SRFM
 • ČLK
 • Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČSL JEP
 • Sekce neurorehabilitace SRFM
 • Společnosti myoskeletální medicíny ČSL JEP
 • Sekce neuromuskulárních chorob České neurologické společnosti
 • Česká společnost pro biomechaniku
 • International Foot and Ankle Biomechanics Community


Výuková činnost:

 • Vyučující FTVS UK na katedře fyzioterapie
 • Vyučující I. LF UK na klinice neurochirurgie
 • Člen atestační komise pro obor Aplikovaná fyzioterapie


Grantová činnost:

 • Hlavní řešitel – MOČR - 0701 5 2040 S
 • Spoluřešitel – GACR 407/10/1624, SVV-261 602, GAUK-55608, GACR-P 407/10/1624


Osvědčení:

 • Specializovaná způsobilost v oboru neurologie, 2009.
 • Licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, 2008.
 • Specializovaná způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, 2005.
 • Licence ČLK pro výkon soukromé praxe v oboru neurologie, 2005.
 • American College of Surgeons – ATLS 2013


Publikační činnost:

 • ŘÍHA, M., Konzervativní léčba fraktur v předním sloupci Th páteře, 21.fyziatrický den, Praha, 4.6.2004
 • ŘÍHA, M., Úvod do reologie, 11.sjezd SPMM ČSL JEP, Poděbrady, 14.-15.11.2005
 • ŘÍHA, M., Fraktury Th,L páteře, Konference SPRM ČSL JEP, Jáchymov, 25.-26.11.2006
 • ŘÍHA, M., Reologie kloubu in vivo, XI. Mezinárodní studentská vědecká konference, Praha, 12.4.06
 • ŘÍHA, M., PROKEŠOVÁ, M., Biorheometry of the knee-joint, The Interaction of Mechanics and Biology in Knee Joint Restoration and Regeneration, Berlin, 28.-30.6.06
 • PROKEŠOVÁ, M., ŘÍHA, M.,Terapie svalových spasmů: hypertonus, Zdravotnické noviny 29/2005
 • ŘÍHA, M., PROKEŠOVÁ, M., Reologie kloubu, Biomechanics, Biofluidics and Alternative Biomaterial Solutions, 2006,  ISBN 80-86317-40-4
 • ŘÍHA, M., Rehabilitation procedures in peak performance sports - předolympijské symposium "Lékařské a fyziologické aspekty účasti středoevropských národních olympijských týmů na Hrách XXIX. Olympiády Beijing 2008", Praha, 10-13.10.2007
 • BEJČKOVÁ, M., ŘÍHA, M., FOUSEK, J., KUBĚNOVÁ, D., Rehabilitation program after MTP point replacement - The 9th Prague-Sydney Symposium and 12th Kubát´s Podiatric day, Praha, 2007. Supplementum Pohybové ústrojí, 14/2007, s.3-4.
 • BEJČKOVÁ, M., ŘÍHA, M., FOUSEK, J., KUBĚNOVÁ, D., Rehabilitace po TEP I.MTP kloubu, XIV. sjezd SRFM, Luhačovice, 2007. KUBOVÝ, P., LOPOT, F., PROKEŠOVÁ, M., ŘÍHA, M., The changes of the rheological properties of the knee point in the separate cause, poster - XXI. congress of International society of biomechanics, Taipei, 2007.
 • KUBOVÝ, P., LOPOT, F., PROKEŠOVÁ, M., ŘÍHA, M., The changes of the rheological properties of the knee point in the separate cause - Journal of Biomechanics, volume 40, suplement 2, 2007, ISSN 0021-9290.
 • ŘÍHA, M., KUBOVÝ, P., PROKEŠOVÁ, M., Biorheometry of the knee-joint, poster - XXI. congress of International society of biomechanics, Taipei, 2007.
 • ŘÍHA, M., KUBOVÝ, P., PROKEŠOVÁ, M., Biorheometry of the knee-joint - Journal of Biomechanics, volume 40, suplement 2, 2007, ISSN 0021-9290.
 • ŘÍHA, M., Rehabilitation procedures in peak performance sports - předolympijské symposium "Lékařské a fyziologické aspekty účasti středoevropských národních olympijských týmů na Hrách XXIX. Olympiády Beijing 2008", Praha, 2007.
 • RIHA, M., TOMANOVA, M., SLOVAK, P., HASA, V., New aspect in neurorehabilitation - Transcranial Electro Encephalo Stimulator /TEES/ using transcranial Direct Current Stimulation /tDCS/, 5th Wolrd Congres of Neurorehabilitation, Brazil, 2008.
 • RYŠÁVKOVÁ, A., ŘÍHA, M., OTÁHAL, S., Static and dynamic evaluation of spine. Shape in upright position, ACRM – ASNR Joint Educational conference, Toronto, 2008.
 • RYŠÁVKOVÁ, A., ŘÍHA, M., OTÁHAL, S., Static and dynamic evaluation of spine. Shape in upright positron, Archives of Phys. Med. and Rehabilitation , October 2008, Vol. 89, Issue 10, pp e44)
 • ŘÍHA, M., PUCHMELTROVÁ, M., KUBOVÝ, P., Retrospective evolution of the I. MTP Joint of the Hallux rigidus, Foot and ankle biomechanics conference, Bologna, Italy, 2008.
 • ŘÍHA, M., Epidemiologie onemocnění pohybového aparátu, metodika prevene, diagnostiky a léčby, Rehabilitace a fyzikální lékařství, prosinec 2008, ISSN 1211-2658.
 • ŘÍHA, M., HLAVIČKOVÁ, R., Rehabilitační a fyzikální medicína v ÚVN Praha, výročí 70let apikace fyzikální terapie, Rehabilitace a fyzikální lékařství, prosinec 2008, ISSN 1211-2658.
 • KUBOVY, P., RIHA, M., JELEN, K., Komplex rheology of knee point in vivo – effect of pathological changes, XXII congress of ISB, Capetown, 2009.
 • VANĚK, P., BRADÁČ, O., SAUR, K., ŘÍHA, M., Faktory ovlivňující výsledek chirurgické léčby výhřezu meziobratlové ploténky bederní páteře (Prospektivní studie - 4 roky sledování), Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2, 2010, 157-164.
 • RIHA, M., KUBOVY, P., PROKESOVA, M., MENSIKOVA, L., The influence of patellofemoral joint structural anomaly on the rheological response of the knee point, Human Biomechanics, Sychrov, 4.-6.10.2010.
 • KUBOVY, P, MENSIKOVA, L, RIHA, M, NIKODYMOVA, K, LOPOT, F, JELEN K, OTAHAL, S., Patellar Dysplasia and Rheological Properties of Knee Point, Human Biomechanics, Sychrov, 4.-6.10.2010.
 • RIHA, M., FABIAN, V., HASA, V., SLOVAK., P., Usage of transcranial direct current impulse stimulation /tDCIS/ in acute phase of neurorehabilitation, 7th World Stroke Congress, Seoul, Korea, October 13-16, 2010.
 • ŘÍHA, M., Neurorehabilitace, problematika organizace péče o pacienty s CMP, Komprehensivní rehabilitace po CMP, 20.10.2010, Plzeň.
 • ŘÍHA, M., VÁLKA, R., VRBICKÝ, D., Využití kinesiotape ve sportovní medicíně, Konference taping ve fyzioterapii, Praha, 2010.
 • ŘÍHA., M., Neurorehabilitace, problematika organizace péče o pacienty s CMP, 25. vojenský fyziatrický den,10.12.2010, Slapy.
 • ŘÍHA, M., Aspekty poskytování péče v podmínkách komplexního cerebrovaskuláního centra, XVIII. sjezd
 • Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice, 2011.
 • ŘÍHA, M., Diferenciální diagnostika vertebrogenního onemocnění – sakroiliakální kloub, Střešovický podzim - Klinické zkušenosti léčby vertebropatů, Praha, 25.11.2011.
 • NOVÁKOVÁ, E., MAY, S., ŘÍHA, M., KRÁL, P., Cvičení podle směrové preference nebo stabilizační cvičení u pacientů s chronickou bolestí beder: randomizovaná studie, Střešovický podzim - Klinické zkušenosti léčby vertebropatů, Praha, 25.11.2011.
 • KŮRKOVÁ E, KUBOVÝ P, ŘÍHA M, JELEN, K. Knee osteoarthritis: biological response to pharmaceuticals from sysadoa group. Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica, Vol. 47, 2 – 2011, ISSN 1212-1428.
 • NOVÁKOVÁ E., ŘÍHA M., ŠOLCOVÁ H., LETÁKOVÁ J., HäCKEL M. Postačí dostupné zobrazovací metody při výhřezu meziobratlové ploténky ke stanovení klinické diagnózy? Rehabilitačná Medicína & Fyzioterapia 2012; 2: 34 – 42.
 • NOVÁKOVÁ, E., MAY, S., ŘÍHA, M., KRÁL, P. Direction specific or stabilization exercises for chronic low back pain patients: a randomized controlled trial. The McKenzie Institute® International Newsletter 2012 Vol. 1, No. 2, 1-7.