Tým pro podporu zdraví ÚVN pořádal ve středu 15. června 2022 od 9 do 13 hodin v Atriu pavilonu A, tradiční preventivně - edukační akci Den zdravé nemocnice s letošním názvem Prevenci zvládáme hravě.

I tentokrát jsme se při Dnu zdravé nemocnice zaměřili na měření hodnot a na poskytování praktických ukázek, odborná doporučení, poradenství, pomoc a podporu v péči o zdraví. Specialisté provedli 625 edukací, což svědčí o trvalém zájmu o prevenci.

Primář z dermatovenerologického oddělení provedl na 150 vyšetření znamének. Tradičně byl velký zájem o změření tlaku a glykémie (160 zájemců), fronta se tvořila i u vyšetření nutričních specialistů, kde se naši kolegové ujali edukace ve spolupráci se studenty.

Mile nás překvapil zvyšující se zájem o pomoc při závislosti na tabáku a zaznamenali jsme poděkování za dobrovolnickou činnost (3 účastníci projevili zájem o dobrovolnictví v ÚVN).

Tradiční edukační činností je hygiena rukou s možnosti ověření, zda zvládáme správnou dezinfekci rukou. Jsme si vědomi, že až 90 % naší populace trpí bolestmi zad, proto se snažíme předat informace, jak jim předejít či je případně řešit.

Značná část účastníků vyjádřila obavy ze ztráty paměti, proto využili možnosti psychosociální rehabilitace pod vedením trenérky paměti. 

Jsme velmi rádi, že jsme po nelehké epidemiologické situaci mohli opět uspořádat Den zdravé nemocnice. Naši specialisté využili možnosti oslovit účastníky a získat je pro aktivní přístup ke svému zdraví, případně odhalit rizikové faktory a doporučit možnost návštěvy v našich specializovaných poradnách. Jako zdravotníci dobře víme, že je třeba se stále zaměřovat například na nácvik optimálního provedení kardiopulmonální resuscitace. 

Tým pro podporu zdraví vám přeje pohodové léto