Jak podporujeme Vaše zdraví

Podpora zdraví spočívá v opatřeních zaměřených na vzdělávání a prevenci onemocnění. Mezi prevencí onemocnění a podporou zdraví jsou však zásadní rozdíly. Výraz „prevence onemocnění“ odkazuje na prevenci konkrétních onemocnění (např. srdečních chorob, plicních chorob, alergií), zatímco výraz „podpora zdraví“ označuje zlepšování celkového zdraví, tak jak je vnímáno jednotlivcem tj. kvalitu života vztaženou ke zdraví.

Podporujeme – li vědomě své zdraví, získáme nad svým zdravím větší kontrolu a přispějeme tak významně k jeho zlepšení.


Zdravotničtí pracovníci ÚVN Vám mohou významně pomoci podpořit Vaše zdraví v oblastech:

  • Správné výživy
  • Odvykání kouření
  • Léčby závislostí – alkohol, drogy, nadužívání léčiv
  • Duševního zdraví
  • Pohybové aktivity
  • Prevence infekcí


V průběhu vstupního ošetřovatelského vyšetření Vám bude sestra klást otázky za účelem zjištění Vašeho vnímání vlastního zdraví ve výše uvedených oblastech. V případě, že bude identifikován problém a projevíte zájem o další informace nebo budete – li chtít aktivně řešit své zdraví a změnit životní styl, poskytne Vám sestra další potřebné informace a kontakty na příslušné specialisty.   
Žádáme Vás o aktivní spolupráci a zapojení se do aktivit podporujících Vaše zdraví. Mnohá opatření na podporu zdraví jsou levná a mohou zkrátit délku pobytu v nemocnici, omezit komplikace a zvýšit Vaši spokojenost.  


ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Správná výživa, dostatečný pohyb, kvalitní spánek, nekuřáctví a svoboda od jiných závislostí, prevence přenosných chorob, péče o duševní zdraví včetně zvládání stresu a dodržování hygienických zásad jsou zásadní faktory podporující naše zdraví.
Životní styl je nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím zdraví člověka. Zatímco životní styl ovlivňuje zdraví člověka až z 60 %, vliv ostatních faktorů je mnohem nižší (dědičnost – 20 %, zdravotní péče – 10 %, životní prostředí 10-20 %).


alt


„Zdraví máte ve svých rukou“Přílohy ke stažení:
Download this file (plakat_podpora_zdravi.pdf)plakát PODPORA ZDRAVÍ[ ]1188 kB(31. 07. 2014 18:55)