Jak podporujeme Vaše zdraví

Podpora zdraví spočívá v opatřeních zaměřených na prevenci onemocnění a vzdělávání vedoucí k udržení zdraví jednotlivce a skupin. Mezi prevencí onemocnění a podporou zdraví jsou však zásadní rozdíly. Výraz „prevence onemocnění“ odkazuje na předcházení konkrétních onemocnění (např. srdečních chorob, plicních chorob, alergií), zatímco výraz „podpora zdraví“ označuje vedení jednotlivce k péči a zlepšování celkového zdraví a podporuje tak zvyšování kvality života vztaženého ke zdraví. Správnou podporou Vašeho zdraví dosáhnete kvalitnějšío života, upevnění návyků, ale především předejdete možným komplikacím, které by mohly nastat v případě porušení rovnováhy organismu.

Podporujeme – li vědomě své zdraví, získáme nad svým zdravím větší kontrolu a přispějeme tak významně k jeho zlepšení.

Zdravotničtí pracovníci ÚVN Vám mohou významně pomoci podpořit Vaše zdraví v oblastech:

  • Správné výživy
  • Odvykání kouření
  • Léčby závislostí – alkohol, drogy, nadužívání léčiv
  • Duševního zdraví
  • Pohybové aktivity
  • Prevence infekcí

V průběhu vstupního ošetřovatelského vyšetření Vám bude sestra klást otázky za účelem zjištění Vašeho vnímání vlastního zdraví ve výše uvedených oblastech. V případě, že bude identifikován problém a projevíte zájem o další informace nebo budete – li chtít aktivně řešit své zdraví a změnit životní styl, poskytne Vám sestra další potřebné informace a kontakty na příslušné specialisty.

Žádáme Vás o aktivní spolupráci a zapojení se do aktivit podporujících Vaše zdraví. Mnohá opatření na podporu zdraví jsou levná a mohou předcházet pobytu v nemocnici, případně zkrátit délku pobytu v nemocnici, omezit komplikace a zvýšit tak Vaši spokojenost.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Správná výživa, dostatečný pohyb, kvalitní spánek, nekuřáctví a svoboda od jiných závislostí, prevence přenosných chorob, péče o duševní zdraví včetně zvládání stresu a dodržování hygienických zásad jsou zásadní faktory podporující naše zdraví.
Životní styl je nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím zdraví člověka. Zatímco životní styl ovlivňuje zdraví člověka až z 60 %, vliv ostatních faktorů je mnohem nižší (dědičnost – 20 %, zdravotní péče – 10 %, životní prostředí 10-20 %).

 

alt

 

„Zdraví máte ve svých rukou“


Ke stažení:


pdf Podpora zdraví v ÚVN (3.89 MB)