Program Zdravé nemocnice v ÚVN je orientován vedle podpory zdraví pacientů a veřejnosti též na podporu zdraví zaměstnanců s cílem uspokojit požadavky nemocničního personálu, vystaveného v průběhu poskytování zdravotních služeb fyzickému a psychickému stresu a umožnit jim tím získat větší kontrolu nad svým zdravím a přispět k jeho zlepšení. Podpora zdraví na pracovišti snižuje počet nákladných krátkodobých absencí.

Zdravý a duševně vyrovnaný personál má lepší předpoklady poskytovat kvalitní a bezpečnou péči pacientům.


Program pro zaměstnance

  • Vzdělávání v oblastech, které mohou zásadně ovlivnit zdraví zaměstnanců (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prevence poranění, správné postupy v hygieně rukou, škola zad, manipulace s těžkými břemeny).
  • Oblast pracovního lékařství – vstupní a periodické lékařské prohlídky, očkování
  • Regenerace pracovních sil – preventivní a rehabilitační programy na Oddělení rehabilitace, možnost využití tělocvičny, posilovny, sauny, solária nebo plaveckého bazénu, pravidelné kondiční cvičení
  • Specializované poradny – odvykání kouření, výživová poradna, poradna odvykání jiných závislostí
  • Podpora duševního zdraví - řešení a zvládání složitých životních situací, problémů souvisejících s pracovním výkonem případně se závislostmi, nabídka krizové pomoci  ( řešení problémů ve spolupráci kaplan, psycholog a psychiatr), psychologické poradenství, psychosociální výcvik, výcvik speciální práce s agresivním pacientem,
  • Duchovní služba
  • Další benefity podporující zdraví - nabídka zvýhodněných cen pro zaměstnance v oční optice, veřejné lékárně a prodejně zdravotnických potřeb, příspěvky z Fondu kulturních a sociálních potřeb pro zaměstnance na rekreace nebo vitamíny/očkovací látky, příspěvky na rekreace, tábory a sportovní aktivity pro děti do 18 let věku, závodní stravování dotované z příspěvků z fondu FKSP – možnost výběru dietní stravyTým pro podporu zdraví

Tým pracovníků ÚVN je poradním orgánem managementu pro oblast podpory zdraví. Úkolem týmu je především plánovat a organizovat akce a činnosti podporující fyzické zdraví zaměstnanců a osvětové akce pro veřejnost.