„Zdraví je lidmi utvářeno a prožíváno v lokálním rámci jejich každodenního života, tam kde se učí, pracují, baví se a milují.“

Ottawská charta

ÚVN jako organizace zapojená do mezinárodní sítě nemocnic a organizací poskytujících zdravotní služby podporující zdraví
International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services

integruje v rámci činnosti nemocnice procesy podpory zdraví pacientů a zaměstnanců s cílem získat jejich větší kontrolu nad vlastním zdravím a přispět k jeho zlepšení.

V ČR je koordinační institucí Ministerstvo zdravotnictví a koordinátorem národní sítě s přesahem do mezinárodní spolupráce Odbor zdravotních služeb resp. Oddělení kvality zdravotních služeb.

Světová zdravotnická organizace téměř před dvěma desítkami let iniciovala projekt Podpory zdraví v nemocnicích, jehož cílem je vést nemocnice k tomu, aby kladly větší důraz na podporu zdraví a prevenci nemocí, spíše než na samotné diagnostické a léčebné služby. Strategie nemocnic podporujících zdraví je zaměřena na uspokojení tělesných, duševních a sociálních požadavků rostoucího počtu chronicky nemocných pacientů a seniorů, uspokojení požadavků nemocničního personálu, vystaveného fyzickému a psychickému stresu a v neposlední řadě splnění  požadavků veřejnosti a životního prostředí.