doc. MUDr. Martin Šín Ph.D., FEBO

Lékař specialista v oboru oftalmologie

 

Vzdělání:

2008-2012 postgraduální  doktorské studium, obor Oftalmologie
2000-2006 studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, všeobecné lékařství
2000 maturita,  Slovanské gymnázium Olomouc

 

Specializace:

2011 evropská specializační zkouška z oftalmologie, Paříž (titul FEBO)
2011 atestace z oftalmologie, IPVZ Praha

 

Zaměstnání:

2019 - dosud přednosta, Oční klinika 1.LF UK a ÚVN Praha
2019 - dosud docent, Oční klinika LF UP a FN Olomouc
2018 - 2019 odborný asistent LF v HK, Univerzita Karlova v Praze
2017 - dosud oční chirurg, Tana Oční klinika s.r.o., Olomouc
2008 -  2019 odborný asistent, Oční klinika LF UP a FN Olomouc
2006 - 2019 oční lékař, Oční klinika LF UP a FN Olomouc

 

Akademické a vědecko-pedagogické tituly a hodnosti:

2019 Doc. Lékařská fakulta v HK, Univerzita Karlova v Praze
2012 Ph.D. Lékařská fakulta v HK, Univerzita Karlova v Praze 

 

Ocenění vědecké práce:

6x cena za nejlepší přednášku autora do 35 let (Česká vitreoretinální společnost)
(3x první místo, 3x druhé místo) 

 

Účast na řešení grantů a výzkumných záměrů:

Hlavní řešitel:
AZV - NV19-06-00216 Morfologické a patofyziologické změny sítnice a zrakové dráhy u retrobulbární neuritidy v rámci roztroušené sklerózy

 

Pedagogická činnost:

2017 – dosud školitel doktorandky (MUDr. Haluzová) v rámci postgraduálního programu na Ústavu fyziologie UP v Olomouci
2018 – 2019 výuka pregraduálních studentů na lékařské fakultě v HK, UK v Praze
2009 – 2019 výuka pregraduálních studentů na lékařské fakultě UP Olomouc

 

Členství v odborných společnostech a redakčních radách:

  • člen České oftalmologické společnosti, České vitreoretinální společnosti
  • člen redakční rady časopisu Acta Ophtalmologica (IF 3,324)

 

Přednášky na vědeckých kongresech a sympoziích:

  • celkem 64x přednáška jako první autor (z toho 18 x v AJ) (k 1.10.2019)
  • Publikace: 28 původních prací z toho 16 v časopise s IF  (k 1.10.2019)
  • Citační ohlas (bez autocitací) (k 1.10.2019)
    dle Science Citation Index - 56
    dle Scopus - 97