Mgr. Denisa Skůrová

 

VZDĚLÁNÍ

2012-2014 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava, Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Příbram,
Magisterský studijní program, obor Ošetřovatelství
2011-2014 Specializační studium, obor Perioperační péče
2009-2012 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava, Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Příbram,
Bakalářský studijní program, obor Ošetřovatelství
1995-1999 SZŠ, Michalovce, SR
Zakončeno maturitní zkouškou z ošetřovatelství, slovenského jazyka, německého jazyka, vnitřního lékařství, chirurgie a praktickou zkouškou z ošetřovatelství


PROFESNÍ HISTORIE

06/2015-doposud Ústřední Vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha,
vrchní sestra
04/2011-5/2015 Ústřední Vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha,
úseková sestra na operačních sálech
01/2011-03/2011 Ústřední Vojenská nemocnice Praha, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, všeobecná sestra na operačních sálech
09/2003-12/2010 Ústřední Vojenská nemocnice Praha, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, staniční sestra na lůžkové části
12/2002-08/2003 Ústřední vojenská nemocnice Praha, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, všeobecná sestra na operačních sálech
08/2002-11/2002 Ústřední vojenská nemocnice Praha, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, všeobecná sestra na lůžkové části
12/1999-07/2002 Fakultná nemocnica Bratislava, Očná klinika 1. LF UK, všeobecná sestra na lůžkové části


ODBORNÁ ANGAŽOVANOST

Členka České asociace sester


VÝUKOVÁ ČINNOST

2014 – Výuka v certifikovaném kurzu „Perioperační péče v oční chirurgii“
2016 - doposud – Výuka v certifikovaném kurzu „Ošetřovatelské postupy v oční diagnostice“


OSVĚDČENÍ


Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra