Bc. Ladislava Krejčíková

Bc. Ladislava Krejčíková

 

Vzdělání

2010 Bc. Vzdělávání dospělých
2004 PSS Organizace a řízení práce středních zdravotnických pracovníků
1987 PSS Histologie
1977 Střední zdravotnická škola, obor zdravotní laborant

   
Profesní historie

1977 - 1989 laborantka, Patologicko-anatomické oddělení ÚVN
1989 laborantka, Patologie IKEM Praha
1990 - 2002 laborantka, Patologicko-anatomické oddělení ÚVN
2002 dosud vedoucí  laborantka, Oddělení patologie ÚVN


Odborná angažovanost

  • Člen České společnosti histologických laborantů

Výuková  činnost

  • Školitelka  certifikovaného kurzu

Osvědčení

  • K výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
  • Manažer  kvality  zdravotnické  laboratoře (ISO 15189)
  • Interní auditor zdravotnické laboratoře (ISO 15189)