Hlavním spektrem činností dermatovenerologického oddělení ÚVN je poskytování léčebně preventivní péče zejména pro vojáky v činné službě a jejich rodinné příslušníky, občanské zaměstnance vojenské správy, příslušníky ministerstva vnitra, pacienty městské části Prahy 6 a ostatní pacienty na základě doporučení.

Ambulantní část oddělení zahrnuje tři všeobecné dermatovenerologické ambulance, ordinaci primáře oddělení, kabinet fyzikální léčby a kosmetologické péče, sál korektivní dermatologie a dále specializované poradny. Od roku 2008 je v rámci ambulance zřízeno centrum pro biologickou léčbu u pacientů s těžkou formou lupénky, hidrosadenitidy a od roku 2019 pro těžkou formu atopické dermatitidy. Léčba probíhá formou stacionáře, vyjímečně za krátkodobé  hospitalizace.

Ústavní léčba zahrnuje léčení celého spektra kožních i pohlavních nemocí. Kapacita oddělení jsou 4 akutní lůžka.

Oddělení se rovněž podílí na zajištění lékařské pohotovosti v rámci ústavní pohotovostní služby.