Oddělení umístěno v prostorách pavilonu A7 (ambulance) a C3 (lůžková část), kde díky dokonalému zázemí může poskytovat péči na vysoké úrovni včetně nadstandardních procedur. Léčíme zde pooperační a poúrazové stavy včetně sportovních, vertebrogenní syndromy, celé spektrum neurologických a revmatických chorob s příznaky postižení hybného systému, stavy po cévních mozkových příhodách apod.

Na ambulantní i lůžkové části probíhá výuka lékařských i nelékařských zdravotnických profesí. Podle ustanovení § 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb. jsme akreditovaným pracovištěm II. typu v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.