Změny následkem požáru v pavilonu A:

Ambulance Oční kliniky B přízemí
  +420 973 203 187
+420 973 203 192
+420 973 203 200
Refrakční ambulance B přízemí
Operační sály CH3
Aplikace anti-VEGF terapie B přízemí

 

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN poskytuje komplexní ambulantní i lůžkovou oftalmologickou péči, konsiliární a superkonsiliární činnost v tomto oboru. Významnou oblastí činnosti kliniky je pregraduální a postgraduální výuka. V současné době jsou na vysoké úrovni prováděny veškeré zevní i nitrooční operace se zvláštním zaměřením na operace katarakty, glaukomu, vitreoretinální a transplantační výkony a na veškerý sortiment laserové léčby.

Live surgery 2020

V mezioborové spolupráci s pracovišti ÚVN jsou prováděny: s ORL klinikou dakryocystorinostomie, se stomatochirurgií plastické operace okolních partií oka, s neurochirurgickou klinikou a neurologickým oddělením neurooftalmologická vyšetření a zákroky. V úzké spolupráci s oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie na Homolce jsou někteří nemocní s tumorózními i netumorózními očními onemocněními léčeni Leksellovým gama nožem. Vedle uvedeného je maximální pozornost věnována i diagnostickým a nechirurgickým léčebným postupům.

Jsme spádovým zařízením pro Prahu 6 a 7, ale také superkonziliární klinikou s celostátním působením. Akutní stavy ošetřujeme ihned, chronické stavy nejlépe s doporučením přímo do konkrétní specializované poradny s lékařskou zprávou o dosavadním průběhu léčby objednáváme v termínu podle charakteru obtíží.

 

Na Live a Video Surgery byla pokřtěna kniha Vitreoretinální chirurgie

Oftalmologický kongres Live a Video Surgery pořádaný Oční klinikou 1. LF UK a ÚVN, patří desítky let k nejvýznamnějším odborným akcím ve svém oboru.

Číst dál...