Vznik oddělení:
Oční oddělení bylo původně ve vojenské nemocnici na Hradčanech, nejprve jako jedna odbornost s ORL, později jako samostatný obor. V r. 1953 bylo přestěhováno do areálu ÚVN ve Střešovicích, původně do hlavní budovy, v r. 1954 do nového pavilonu. Tehdejší primář plk. Dr. Koldovský umístil z provozních důvodů ambulanci do prostor určených pro operační sály. Oční oddělení tak mělo k dispozici jen malý operační sál, který byl vybudován z jednoho pokoje lůžkové části, což si postupem doby vyžádalo různé stavební úpravy. Po nich splňují prostory očního oddělení náročná evropská kritéria.

Přednostové oddělení:
Prvním primářem byl plk. Dr. Květoslav Koldovský, který po příchodu na nové oddělení rozšířil operativu o některé nitrooční výkony, zprvu prováděné za účasti zkušených klinických pracovníků, později samostatně. Dr. Koldovský zpracoval a v monografii publikoval: "Vzdušná kontuze a oko". V r. 1956 - po odchodu dr. Koldovského do důchodu, nastupuje jako primář plk. doc. Dr. Václav Jenší, který rozšířil operativu o veškeré intra a extraokulární operace tehdy prováděné. Ve spolupráci s ORL oddělením ÚVN propracoval techniku dakryocystorinostomií, operací tehdy ještě málo běžných. Dále se věnoval diagnostice nitroočních tumorů pomocí radioaktivního fosforu. V r. 1980 se novým primářem stává plk. doc. Dr. Luděk Cigánek, CSc. Jako výborný organizátor a zručný operatér se zasloužil o to, že oddělení bylo vybaveno moderní technikou umožňující zavést nové diagnostické i léčebné (hlavně operační) techniky. Jeho působnost nezůstala omezena jen na vlastní pracoviště, ale byl i hlavním armádním oftalmologem, předsedou nástrojové komise MZ, členem výboru Československé oftalmologické společnosti a zdravotní komise ČSTV. Tyto aktivity přispěly k týmové spolupráci s jinými pracovišti, eventuálně i s jinými obory. Od r. 1993 pracuje oční oddělení pod vedením primáře plk. doc. Dr. Jiřího Pašty, CSc., výborného diagnostika i operatéra, hlavního odborníka AČR pro oftalmologii a člena nejvýznamnějších světových společností (Americké oftalmologické akademie, Americké i Evropské společnosti pro chirurgii katarakty a rohovky, Světové společnosti chirurgů katarakty), dále čestného člena Kanadské implantologické společnosti aj. Podařilo se mu v návaznosti na předchozí tradice, že se oddělení stalo jedním z předních oftalmologických chirurgických center.

Významné osobnosti v historii oddělení:
Osobností, které velkou měrou přispěly k růstu úrovně pracoviště, bylo v historii a je v současné době několik:
MUDr. Gustav Singer, CSc. zpracoval otázky simulací a světlocitu, MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc. zavedla řadu neurooftalmologických metod a na jejich základě rozvinula neurooftalmologickou disciplinu, což mělo velký význam nejen v měřítku našeho ústavu, ale i v měřítku celostátním, MUDr. Dušan Bartoš, CSc. se zasloužil o vznik a rozvoj glaukomové poradny, později se věnoval letecké oftalmologii, MUDr. Ján Lešták, CSc. založil elektrofysiologickou jednotku a získal několik patentů, MUDr. Jaroslav Madunický rozvinul laserovou refrakční chirurgii, MUDr. Jan Ernest, Ph.D., president České vitreoretinální společnosti, vypracoval na vysokou úroveň vitreoretinální chirurgii, MUDr. Jiří Pilbauer propracoval operační techniku u keratoplastik, přičinil se o založení oční tkáňové banky v ÚVN a zavedl světově originální operace zeleného zákalu pomocí Leksellova gama nože. V současné době jsou na vysoké úrovni prováděny veškeré zevní i nitrooční operace se zvláštním zaměřením na operace úrazů, katarakt, glaukomů, operace vitreoretinální, transplantační výkony i na veškerý sortiment laserové léčby.

Výhodou očního oddělení je, že v žádném období nestagnovalo. Naopak jeho odborný růst je plynulý, což se projevuje vedle odborné úrovně i aktivitou vědeckou, přednáškovou a publikační (bylo publikováno přes 300 prací, mnoho z nich v zahraniční literatuře) a dále i v tom, že z kliniky odešla do praxe řada dobře vyškolených oftalmologů:
Dr. Josef Slaho, primář očního oddělení VN v Košicích
Dr. Anton Hudec, primář očního oddělení VN v Bratislavě
Dr. Dušan Bartoš, CSc., primář očního oddělení a ředitel ÚLZ
Dr. Jaroslav Madunický, primář laserového centra Vidimed
Dr. Ján Lešták, CSc., primář a majitel soukromé oční kliniky Lípa
Dr. Jan Velek, primář očního oddělení VN v Plzni
Dr. Ilja Šín, bývalý primář očního oddělení VN v Olomouci
Dr. Stanislav Hošťálek, současný primář očního oddělení VN v Olomouci