Vznik oddělení

Oční oddělení bylo původně ve vojenské nemocnici na Hradčanech, nejprve jako jedna odbornost s ORL, později jako samostatný obor. V r. 1953 bylo přestěhováno do areálu ÚVN ve Střešovicích, původně do hlavní budovy, v r. 1954 do nového pavilonu B. Tehdejší primář plk. Dr. Koldovský umístil z provozních důvodů ambulanci do prostor určených pro operační sály. Oční oddělení tak mělo k dispozici jen malý operační sál, který byl vybudován z jednoho pokoje lůžkové části, což si postupem doby vyžádalo různé stavební úpravy. Po nich splňovalo oční oddělení náročná evropská kritéria. V roce 2004 se pracoviště opět přestěhovalo do nových prostor vybudovaných a zařízených podle nejmodernějších světových požadavků.

Přednostové oddělení

Prvním primářem byl plk. Dr. Květoslav Koldovský, který po příchodu na nové oddělení rozšířil operativu o některé nitrooční výkony, zprvu prováděné za účasti zkušených klinických pracovníků, později samostatně. Dr. Koldovský zpracoval a v monografii publikoval: "Vzdušná kontuze a oko". V r. 1956 - po odchodu dr. Koldovského do důchodu, nastupuje jako primář plk. doc. Dr. Václav Jenší, který rozšířil operativu o veškeré tehdy prováděné intra a extraokulární operace. Ve spolupráci s ORL oddělením ÚVN propracoval techniku dakryocystorinostomií, operací tehdy ještě málo běžných. Dále se věnoval diagnostice nitroočních tumorů pomocí radioaktivního fosforu. V r. 1980 se novým primářem stává plk. doc. Dr. Luděk Cigánek, CSc. Jako výborný organizátor a zručný operatér se zasloužil o to, že oddělení bylo vybaveno moderní technikou umožňující zavést nové diagnostické i léčebné (hlavně operační) techniky. Jeho působnost nezůstala omezena jen na vlastní pracoviště, ale byl i hlavním armádním oftalmologem, předsedou nástrojové komise MZ, členem výboru Československé oftalmologické společnosti a zdravotní komise ČSTV. Tyto aktivity přispěly k týmové spolupráci i s jinými obory. Od r. 1993 se vedení očního oddělení ujal plk. doc. Dr. Jiří Pašta, CSc., FEBO výborný diagnostik i operatér, hlavní odborník AČR pro oftalmologii a člen nejvýznamnějších světových i národních společností (Americké oftalmologické akademie, Americké i Evropské společnosti pro chirurgii katarakty a rohovky), dále čestného člena Kanadské implantologické společnosti aj. Za jeho éry se podařilo na pracovišti implementovat to nejlepší ze světové oftalmologie a především oftalmochirurgie. V roce 2005 se pracoviště stalo Oční klinikou 1. LF UK a ÚVN Praha a zároveň jedním z předních oftalmologických chirurgických pracovišť v České republice. Od roku 2019 převzal vedení Doc.MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO (viz. CV), který rozšířil pole mezinárodní spolupráce kliniky. V současné době realizuje Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha veškeré zevní i nitrooční operace se zvláštním zaměřením na operace úrazů, katarakt, refrakčních výkonů, operací keratokonů, glaukomů, vitreoretinální, transplantační výkony i na veškerý sortiment laserové léčby. Pod vedením pana docenta Šína posiluje také vědecká a akademická činnost kliniky.

Významné osobnosti v historii oddělení

Osobností, které velkou měrou přispěly k růstu úrovně pracoviště, bylo v historii a je v současné době několik:
MUDr. Gustav Singer, CSc. zpracoval otázky simulací a světlocitu, MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc. zavedla řadu neurooftalmologických metod a na jejich základě rozvinula neurooftalmologickou disciplinu, což mělo velký význam nejen v měřítku našeho ústavu, ale i v měřítku celostátním, MUDr. Dušan Bartoš, CSc. se zasloužil o vznik a rozvoj glaukomové poradny, později se věnoval letecké oftalmologii, MUDr. Ján Lešták, CSc. založil elektrofysiologickou jednotku a získal několik patentů, MUDr. Jaroslav Madunický rozvinul laserovou refrakční chirurgii, MUDr. Jan Ernest, Ph.D., president České vitreoretinální společnosti, vypracoval na vysokou úroveň vitreoretinální chirurgii, MUDr. Jiří Pilbauer propracoval operační techniku u keratoplastik, přičinil se o založení oční tkáňové banky v ÚVN a zavedl světově originální operace zeleného zákalu pomocí Leksellova gama nože. Současný primář, ass. MUDr. Pavel Němec, je předním odborníkem na onemocnění sítnice a současným prezidentem České vitreopretinální společnosti. Zahraniční spolupráci s Qeens University v Kanadě zajišťuje hostující profesor Vladimír Krátký, MD., který je světovým odborníkem v okuloplastice.