Na oddělení Emergency rozdělujeme pacienty dle závažnosti aktuálního zdravotního stavu.

Jak dlouho budete čekat na ošetření? (2.17 MB)

Akutní hala - Emergency

Emergency  - přijímací hala

Akutní hala Emergency je komunikačním centrem a místem pro poskytování neodkladné léčebně-diagnostické péče pacientům v bezprostředním ohrožení života nebo pacientům, u kterých prodlení v léčebně-diagnostickém algoritmu může vést k ohrožení základních životních funkcí. Jedná se zejména o pacienty s polytraumaty nebo sdruženými poraněními a pacienty s jinými akutními onemocněními (zejména interního, chirurgického či neurologického charakteru).
Zpravidla jsou tito pacienti přijímáni cestou zdravotnické záchranné služby. Pro příjem pacientů transportovaného do ÚVN leteckou záchrannou službou je k dispozici heliport umístěný na střeše pavilonu CH2 a pozemní přistávací plocha vedle pavilonu CH2.

 

Akutní ambulance

Lékařská pohotovostní služba ÚVN

Poskytuje léčebně-diagnostickou péči při akutním ošetření a příjmu pacientů s akutním onemocněním nebo akutní změnou zdravotního stavu (zejména poranění pohybového aparátu a akutních stavů v chirurgii) bez doporučení nebo s doporučením od ošetřujícího lékaře (praktický lékař, ambulantní specialista, lékař z pohotovosti nebo jiný ošetřující lékař). Pro samostatně příchozí pacienty je prvým kontaktem recepce akutní ambulance, kde erudovaná sestra ve spolupráci s lékařem Emergency provádí primární třídění pacienta dle naléhavosti jeho zdravotního stavu (metodika Emergency Severity Index Jak dlouho budete čekat na ošetření? (2.17 MB) ).
Neakutní stavy ošetřují v pracovní době specializované ambulance jednotlivých oddělení ÚVN!

 

Pohotovostní služba pro dospělé

LPS - lékařská pohotovostní služba

Součástí Akutní ambulance je i ambulance LPS.
Provozní doba: pondělí - pátek 19.00 - 7.00 hodin, dny volna 7.00 - 7.00 hodin.

V pracovní době je zde dislokováno pracoviště akutní "žurnální" ambulance Interní kliniky ÚVN.

 

Traumacentrum

Urgentní příjem pacientů (traumaplan)

Zajišťuje komplexní superspecializovanou péči o polytraumata a sdružená poranění na jednotlivých specializovaných odděleních a klinikách ÚVN. V Traumacentru ÚVN pracuje tým erudovaných odborníků, schopný zajistit definitivní a komplexní léčebnou péči o takto poraněné pacienty. Traumacentrum ÚVN bylo začleněno do sítě traumacenter ČR na základě věstníku MZ č. 6/2008 Sb. se statutem Traumacentra pro dospělé I.stupně. Specifikou Traumacentra ÚVN je péče o příslušníky Armády ČR a vojáky NATO poraněné při plnění úkolů v zahraničních bojových nebo humanitárních misích.

 

Výuka

 

Ke stažení:

pdf Resuscitace pro veřejnost (1.41 MB)

pdf Leták zachraňte zivot (631 KB)  

Kardiopulmonální resuscitace (video) 

 

Odkazy: