C4 Umístění: budova C, vchod C4, přízemí

Provozní doba oddělení Po – čt: 7.00 – 15.45 hod
  Pá: 7.00 – 14.30 hod
Objednávání pacientů: Tel: +420 973 203 119, +420 973 203 141

 

CH2 Umístění: budova CH, vchod CH2, přízemí (oddělení Emergency)
Akutní interní ambulance: Po – čt: 7.00 – 15.45 hod
  Pá: 7.00 – 14.30 hod
  Tel: +420 973 203 571

 

Interní ambulantní oddělení (IAO) poskytuje ambulantní diagnostickou péči pro hospitalizované pacienty na interních odděleních ÚVN i pohospitalizační péči - předoperační vyšetření pacientům v ÚVN, dále provádí neinvazivní vyšetřování kardiopulmonálního aparátu, specializovaná vyšetření a dispenzarizaci v odborných interních ambulancích i specializovanou konziliární péči. Ambulantně pečuje o sportovce, včetně zajištění funkčních testů. Podílí se na postgraduální výuce lékařů a na posudkové činnosti pro potřeby AČR.

Upozornění

Ambulantní vyšetření a ošetření je prováděno na základě doporučení lékaře.

Návštěvy odborných poraden jsou možné pouze po předchozím objednání (osobně nebo telefonicky, nejlépe po 13. hodině).

Neobjednaní pacienti s akutními potížemi, kteří se nedostavili k vyšetření  na oddělení akutního příjmu  - Emergency, budou vyšetřeni žurnálním lékařem také v pavilonu CH2, ovšem v tomto případě určuje pořadí vyšetření lékař.

Referentka:
Markovičová Stanislava
Tel. +420 973 203 140
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Úsek všeobecné interny

Její hlavní náplní práce je především provádět komplexní cílené a kontrolní interní vyšetření v rozsahu stanoveném směrnicemi ZP. Odpolední hodiny jsou vyhrazeny pro interní vyšetření lůžkových pacientů. Nedílnou součástí je i péče o příslušníky ozbrojených sil a žadatelů, včetně posudkové činnosti. Na tomto úseku je zajištěn a interní konziliární služba pro hospitalizované pacienty ÚVN.
Žurnální službu zajišťuje v pondělí – pátek jeden lékař interního ambulantního oddělení.

 

Úsek funkční diagnostiky a tělovýchovného lékařství

Rozsah poskytovaných služeb: ergometrická vyšetření na bicyklovém ergometru a na běhátku, základní EKG vyšetření, spiroergometrické vyšetření, Holterovo monitorování, ambulantní monitorace krevního tlaku – tonoport, Schellongův test, bodyplethysmografie, bronchodilatační testy, bronchokonstrikční testy s nespecifickým podnětem, předoperační vyšetření, ambulantní péče o nemocné sportovce.

 

Úsek specializovaných ambulancí

Endokrinologická ambulance

Diagnostika a léčba chorob štítné žlázy, příštítných tělísek, nadledvin, hypofýzy a androgenní patologie. Úzce spolupracuje s chirurgickými obory – upřesňuje indikace k chirurgické léčbě endokrinních chorob, zajišťuje předoperační přípravy, trvalé pooperační sledování a léčbu.

Kontakt C4 tel: +420 973 203 130 (sestra)

 

Gastroenterologická ambulance

Zaměření na komplexní vyšetření zažívacího traktu.

Kontakt: A7 tel: +420 973 203 074
  C4 tel: +420 973 203 119, +420 973 203 141

 

Hepatologická ambulance

Zaměření na veškerá postižení jater včetně hepatitid B a C, funguje i jako hepatologické centrum.

Kontakt: C4 tel: +420 973 203 128

 

Nefrologická ambulance

Zaměření na léčbu onemocnění ledvin a diagnostiku a léčbu sekundární hypertenze.

Kontakt C4 tel: +420 973 203 119, +420 973 203 141

 

Pneumologická ambulance

Zaměření převážně na diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci.

Kontakt C4 tel: +420 973 203 141, +420 973 203 119

 

Osteocentrum

Oddělení se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí kostních onemocnění. Hlavní náplní práce je péče o pacienty s osteoporózou - řídnutím kostí. ÚVN disponuje v tomto ohledu nejmodernějším přístrojem na měření kostní hustoty, tzv. DXA. Pacienti jsou vyšetřováni laboratorně z hlediska kostního obratu, hospodaření s minerály, jsou prováděna vyšetření specifických hormonů a měřeny hladiny např. vitamínu D. Je prováděna ambulantní infuzní léčba. Péče o tento typ pacientů je dlouhodobá a vyžaduje vždy spolupráci s praktickým lékařem a dalšími odborníky (ortoped, gynekolog, rehabilitační pracoviště).

 

Ambulance osteologie

Provozní doba: Po - čt: 7.00 - 15.45 hod
  7.00 - 14.30 hod
 
Ordinační hodiny: Po - čt: 7.45 - 12.00, 13.00 - 15.15 hod
  Pá: 7.45 - 12.00, 13.00 - 14.00 hod
 
Objednání na vyšetření: +420 973 202 878

Na vyšetření je nutné se telefonicky, nebo osobně objednat.

 

Revmatologická ambulance

Je zaměřena na diagnostiku a léčbu systémových onemocnění

Ordinační hodiny: Po - čt: 7.30 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod
  Pá: -
 
Objednání na vyšetření: +420 973 202 878

Na vyšetření je nutné se telefonicky, nebo osobně objednat.