ATLS je protokol neodkladné péče o pacienty s traumatem představující ucelený systém standardizovaných postupů.  Jako polytrauma označujeme pacienta se současným poraněním nejméně dvou tělesných systémů, z nichž postižení alespoň jednoho z nich či jejich kombinace ohrožuje základní životní funkce.  Vytvoření programu ATLS vedlo ke konzistentnímu přístupu k pacientům s traumatem a vytvoření traumacenter – specializovaných pracovišť zajišťujících komplexní péči o pacienty s těžkým traumatem.

V přednemocniční péči je úkolem zdravotníků identifikovat Triage pozitivní pacienty, tedy pacienty splňující vymezená kritéria pro transport direktně do traumacentra. Mezi tato kritéria patří selhávání vitální funkce, lokalizace poranění či mechanismus úrazu.

Koncept ATLS zdůrazňuje, že poranění pacienta zabíjí v určitém logickém sledu. Mnemotechnická pomůcka ABCDE stanovuje základní priority primárního zhodnocení a definuje specifické uspořádání jednotlivých vyšetření a intervencí, které je univerzální pro všechna traumata.

  • Airway                (kontrola dýchacích cest + imobilizace krční páteře)
  • Breathing           (kontrola ventilace)
  • Circulation          (kontrola oběhu a krvácení)
  • Disability             (kontrola neurologického stavu)
  • Exposure            (obnažení pacienta a kontrola teploty)

Airway – Zhodnocení průchodnost dýchacích cest, případně nutnost jejího zajištění. Na stejné úrovni dbáme na stabilizaci krční páteře.   

Breathing – samotné volné dýchací cesty ještě nezaručují adekvátní výměnu plynů. K té je třeba dostatečné funkce plic, hrudní stěny a bránice. U traumatizovaného pacienta bezprostředně ohrožuje ventilaci zejména tenzní pneumotorax, ev. masivní hemotorax, které musí být řešeny urgentní hrudní punkcí/drenáží.

Circulation – nejčastější příčinou šoku u pacientů s traumatem je krevní ztráta s následnou hypovolémií. Krvácení je nutné identifikovat a vyřešit.  Významnou úlohu zde hraje bedside ultrazvukové vyšetření tzv. FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma). Významným zdrojem krvácení bývají i zlomeniny pánve a dlouhých kostí.

Disability – rychlé zhodnocení neurologického nálezu. Zjišťujeme stav vědomí (klasifikace Glasgow Coma Scale), reakci zornic a potenciální poranění páteře.

Exposure – kompletní obnažení pacienta a detailní vyšetření všech částí těla (a to i ze zadu). Po skončení pacienta přikrýváme vyhřívanou přikrývkou.

Po dokončení primárního vyšetření následují, vyžaduje-li to povaha zranění, urgentní chirurgické výkony označované jako Damage control surgery.  Přičemž postupuje se podle priorit – ZÁCHRANA ŽIVOTA ˃ INTEGRITY ˃ FUNKCE

Po časném chirurgickém výkonu je pacient přijat na lůžko intenzivní péče. Zde je prioritou dosažení tepelné homeostázy, optimalizace oběhu, úprava vnitřního prostředí a minimalizace sekundárního posttraumatického poškození.