Ortopedicko-traumatologické oddělení vzniklo v roce 1951 vyčleněním z velkého chirurgického pracoviště, které do té doby vedl pozdější akademik Zdeněk Kunc. Prvním primářem tehdejšího nově vzniklého oddělení se stal žák profesora Zahradníčka MUDr.Bohumil Eiselt, CSc., který zavedl do praxe oddělení v té době široké spektrum ortopedických operací rozšířených o chirurgickou i konzervativní léčbu úrazů pohybového aparátu. S jeho jménem je dodnes spojená, a v některé zahraniční literatuře dosud citovaná, operace achillodynie.

 

 

 

 

 

V roce 1969 převzal oddělení MUDr. Miroslav Fleischmann, CSc. Za jeho éry byla na pracovišti zavedena operace totální náhrady kyčelního kloubu, rozvíjela se sportovní traumatologie i spolupráce s prof. MUDr. Radomírem Čihákem, DrSc. z Anatomického ústavu FVL UK.

    

 

 

 

 

 

V roce1988 stanul v čele oddělení MUDr. Josef Cyprich, CSc., který dále rozšířil a zdokonalil operativu náhrad kyčelního kloubu a zavedl na naše pracoviště i implantace totálních náhrad kolenního a ramenního kloubu. K jeho nesporným zásluhám o oddělení patří i získání nových spolupracovníků z pražských ortopedických klinik, jejichž příchod vedl k rozšíření celkového spektra ortopedických výkonů a rozvoj traumatologie pohybového aparátu.  Po roce 1989 se pod jeho vedením podařilo vytvořit moderní pracoviště na evropské úrovni. Zkušenosti jednotlivých pracovníků oddělení získané na zahraničních stážích, kongresech a seminářích v Evropě i USA se podařilo převádět do denní praxe oddělení.

 

 

 

 

V roce 2003 převzal funkci primáře oddělení MUDr. Jiří Fousek, Ph.D., odchovanec zdejšího pracoviště. Oddělení vedl do konce roku 2010. V tomto období se rozvíjela spolupráce s AO.

 

 

 

 

 

V roce 2011 byl primářem jmenován prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. Na konci stejného roku se z oddělení stala Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK.