Náplní pracoviště je ortopedie a traumatologie pohybového aparátu dospělých. Z hlediska traumatologie to jsou všechna poranění pohybového aparátu včetně poranění pánve a acetabula, dále sportovní úrazy, výjimkou jsou pouze poranění páteře. Mimořádná pozornost je věnována poraněním ramenního kloubu, nohy a ruky. Klinika se rovněž podílí na ošetřování polytraumatizovaných pacientů.

Rozsáhlý segment činnosti tvoří léčba závažných komplikací úrazů kostí a kloubů jako jsou paklouby, špatně zhojené zlomeniny a infekce. Tyto komplikace jsou řešeny často složitými výkony včetně osteotomií a artrodéz.

Ortopedické elektivní operace zahrnují především primární a revizní totální náhrady kyčelního a kolenního kloubu včetně počítačově navigovaných výkonů. Dále to jsou osteotomie v oblasti velkých kloubů, operační léčba následků vývojové dysplázie kyčelního kloubu, rekonstrukční výkony v oblasti hlezna a nohy. Samostatnou kapitolu představuje artroskopie velkých kloubů. Kromě složitých artroskopických výkonů na kolenním a ramenním kloubu se v posledních letech úspěšně rozvíjí i artroskopie kyčelního kloubu.

Klinika je vybavena přístroji, nástroji a implantáty na standardní evropské úrovni a využívány jsou všechny možné techniky osteosyntézy. Je rozvíjena spolupráce s řadou domácích a zahraničních pracovišť, především s Klinikou traumatologie a rekonstrukční chirurgie v Drážďanech. Významná je spolupráce s Anatomickým ústavem 1. LF UK, a to v rámci pregraduální, postgraduální výuky a řešení některých výzkumných úkolů.

Na klinice probíhá pregraduální výuka především studentů 1. LF UK, dále studentů 2. LF UK a FTVS. Na stáže se však hlásí studenti i z jiných lékařských fakult z České a Slovenské republiky. Ve spolupráci s Ortopedickou klinikou 1. LF UK a IPVZ se podílíme na postgraduální specializační výuce v oboru ortopedie a traumatologii. Významně se rozvíjí výchova doktorandů v oboru experimentální chirurgie. Lékaři kliniky přednášejí na významných domácích i zahraničních sympoziích a kongresech, publikují v domácích i zahraničních časopisech včetně časopisů s IF.

 

Ortopedická klinika - články, zajímavosti

Cenu České společnosti pro ortopedii a traumatologii za nejlepší knihu roku 2021 obdrželi lékaři ortopedické kliniky ÚVN

Ve dnech 18. až 20. května se konal v Praze jubilejní XXV. Národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii, který organizovala Ortopedická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha a Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc.

„O letošní jubilejní kongres byl mimořádný zájem, účastnili se ho špičkoví odborníci a osobnosti nejen z České republiky, ale i z Evropy, mezi mnohými připomeňme například prof. Zwippa a prof. Rammelta z Dráďán. Kongresu konaného pod záštitou rektorky Univerzity Karlovy a děkana 1. LF UK se zúčastnilo na 460 lékařů a 110 sester. Hlavní přednáškové bloky byly věnovány aloplastice, dětské ortopedii, spondylochirurgii, artroskopii, sportovní medicíně, chirurgii nohy a hlezna. Součástí programu byla i sesterská sekce. Prezentováno bylo celkem 160 přednášek velmi dobré úrovně“, hodnotí jeden z prezidentů kongresu prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

Číst dál …