CH1 Umístění: lůžková část - budova CH1, vchod CH2, -1. patro

Celková kapacita kliniky je 50 lůžek, rozdělená t.č. na dvě lůžkové stanice.

Lůžková stanice 1

Určena primárně pro pacienty s úrazy pohybového aparátu, obecnou ortopedii a limitovaně pro pacienty spadající do kategorie septické ortopedie.
Kapacita činí 27 lůžek.

Vedoucí: pplk. MUDr. Antonín Chochola
Zástupce: MUDr. Aleš Puchmeltr
  MUDr. Kamila Bušková

 

Staniční sestra: Věra Tomková
Kontakt: +420 973 203 797

 

Lůžková stanice 2

Určena primárně pro pacienty s plánovaným výkonem - kloubní náhrada, rekonstrukční výkon, artroskopie.
Kapacita činí 23 lůžek.

Vedoucí: Doc. MUDr. Michal Tuček, PhD.
Zástupce: MUDr. Jan Alt

 

Staniční sestra: Monika Brejníková
Kontakt: +420 973 203 283