Registrace nového ambulantního pacienta

Probíhá na základě doporučení praktického lékaře, či jiného specialisty – např. obvodního ortopéda.

Objednávání pacientů Pondělí – Čtvrtek
Pátek
13:00 - 15:00
12:00 - 14:00

 

Kartotéka:   +420 973 203 282
+420 973 203 278

Podrobnosti viz. Ambulance.

Objednávání k pravidelným kontrolám

Objednání probíhá na základě telefonického objednání v kartotéce ambulance, nebo v ambulanci ošetřujícího lékaře (kontroly do 6 měsíců).

Indikace k operaci

Pokud je indikován operační výkon, doktor i sestra poučí pacienta o typu výkonu, možných rizicích, potřebných předoperačních vyšetřeních a organizaci příjmu. Indikující lékař je specialista, který výkon poté i provede. V případě, že výkon nespadá do portfolia lékaře, může být klient předán do rukou jiného specialisty za předchozího souhlasu klienta.

Předoperační vyšetření

Rozsah předoperačního vyšetření je dán typem operačního výkonu. Tyto vyšetření zprostředkuje Váš obvodní lékař. Před nástupem k operačnímu výkonu, věnujte pozornost důležitým informacím. Vašeho obvodního lékaře, chirurga, anesteziologa informujte především o těchto skutečnostech:

  • výskyt krvácivých projevů a poruch srážlivosti krve
  • výskyt tromboembolie, křečových žil
  • projevy nemocí pojivové tkáně (revmatická onemocnění, kloubní onemocnění), kožní onemocnění, atd.
  • veškerá těžší onemocnění (cukrovka, nádorová onemocnění, nemoci srdce, hypertenze, onemocnění plic, ledvin, atd.)
  • alergie
  • užívané léky
  • komplikace při předchozích operacích event. anestezii
  • výskyt rakoviny prsu a jiných onemocnění prsou u Vás a přímých příbuzných
  • další závažné údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu

Obecné předoperační pokyny obsahují instrukce k vyšetřením, které se zpravidla řeší v předstihu před operací cestou praktického lékaře. Pokyny dostane každý pacient bezprostředně po domluvě s operatérem. Tato vyšetření slouží k minimalizaci operačního rizika. Platnost vyšetření je jeden měsíc (rozsah je uveden v příloze). Ostatní vyšetření požadované k velkým výkonům slouží k vyloučení infekčních fokusů.
Bez předoperačního vyšetření nelze pacienta přijmout.

Ke stažení:

pdf Informace pro klienty ÚVN nastupijící k hospitalizaci (144 KB)

 

Možná rizika – přehled možných rizik spojených s operačním výkonem a celkovou anestezií. Při příjmu probíhá důkladná edukace pacientů. Ti následně stvrzují souhlas s operačním výkonem, souhlas s hospitalizací, s převodem krevních derivátů  a anestézií svým podpisem.

 

Co je informovaný souhlas?

K provedení jakéhokoliv výkonu potřebujeme k jeho provedení Váš výslovný souhlas. Před jeho udělením musíte být zcela a pro Vás srozumitelným způsobem informován o povaze výkonu a eventuálních rizicích. Proto se ptejte tak dlouho, dokud nebudete vše potřebné vědět. Lékař Vám vysvětlí postup při vyšetření, podá informace o lécích, které dostanete a seznámí Vás s jejich vedlejšími účinky a vysvětlí Vám možné komplikace . Informovaný souhlas bude součástí Vaší zdravotnické dokumentace. Jedině v situacích, které si vynucují okamžité jednání, např. při ohrožení života, bezvědomí nebo v jiných případech neschopnosti rozhodovat, musíme sami rozhodnout o vyšetření a léčbě a budeme Vás informovat dodatečně. Jiné osoby za Vás rozhodovat nemohou. Zákon připouští výjimky jenom u osob, které nejsou schopny v odůvodněných případech schopny takové rozhodnutí učinit zodpovědně samy. U dětí do 18 let rozhodují jejich rodiče nebo zákonní zástupci.

Více informací: Informovaný souhlas

Nadstandardní služby:

Lůžkové oddělení má k dispozici několik nadstandardních jednolůžkových pokojů vybavené koupelnou  a WC, s vlastním televizorem a telefonem.

Ke stažení:

pdf Ceník nadstandardních pokojů ÚVN (211 KB)

 

Informační materiály

pdf Kyselina hyaluronová (viskosuplementace) (164 KB)