Přednosta kliniky:
Zástupce přednosty:
Zástupce přednosty pro LPP – primář:
Zástupce přednosty pro pedagogickou a vědecko - výzkumnou činnost:
Zástupce přednosty pro traumatologii:
 
Vrchní sestra kliniky: