Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se v aule ÚVN konal již tradiční slavnostní předvánoční večer věnovaný dárcům krve. Jako poděkování za dlouholetou spolupráci ho připravili pracovníci Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN.

Nejprve účastníky naladil na pohodovou adventní vlnu zpěvák Zbyněk Drda několika písněmi ze svého repertoáru. Program pokračoval losováním hodnotných cen - jako každoročně byly prvním třem vylosovaným předány zimní zájezdy do krkonošských zotavovan VLRZ, dárce potěšily i další ceny -  sportovní od firmy LOAP a - jak poznamenal primář Bohoněk -  radost udělalo obdarovaným také několik dárkových košů.

Vedoucí Úseku centrálních laboratoří František Bílek a primář OHKT Miloš Bohoněk osobně poděkovali všem za jejich dobrovolné dárcovství plazmy, krve i jejích dalších složek a především za jejich věrnost ÚVN. Dárcům také poděkoval Václav Kupilík, zástupce VLRZ - dlouholetého sponzora předvánočních dárcovských setkání.

Dárci v závěru ocenili akci dlouhým potleskem.