ImageTransfuzní oddělení v ÚVN bylo od počátku velmi úzce spjato s polní zdravotnickou službou armády, protože krev vždy byla a bude zásadním a strategickým léčebným prostředkem ve vojenském zdravotnictví, zejména v poli. Proto armády celého světa kladou důraz na dostatečné a včasné zásobování krví a jejími složkami při zachování maximální možné kvality.

Při změnách a vývoji v AČR, které akcelerují od druhé poloviny 90. let uplynulého století, nemohla proto ani vojenská transfuzní služba zůstat pozadu a OHBKT ÚVN se od počátku podílelo jednak na koncepčních změnách (viz projekt "Krev") a současně na vývoji nových prostředků polní zdravotnické techniky, ať již se jedná o speciální automobilovou techniku nebo o vývoj laboratoře polní nemocnice.

Našeho oddělení se také pokaždé velmi týkaly zahraniční mise polních nemocnic AČR, a to ne jenom podílem na vývoji a výstavbě polní laboratoře. OHBKT mělo v těchto misích prakticky vždy svého zástupce a vždy tyto mise zásobovalo krví a plazmou.