A3 Umístění: budova A, vchod A3 pro dárce krve

Informace pro dárce krve

Opatření v souvislosti s výskytem a šířením koronaviru:
dočasně NELZE darovat:
  • 4 týdny po návratu z Itálie
  • 14 dnů po návratu z jakéhokoli dalšího zahraničí
  • 14 dnů po kontaktu s nakaženým COVID-19
  • s příznaky infekce COVID-19 až do doby jejího vyloučení (suchý kašel, dušnost, únava, bolest v krku, migrény, bolesti svalů, zimnice, závratě, zvracení nebo průjem).

Vážení dobrovolní dárci krve a jejích složek!
Každý z vás, kdo se cítí naprosto zdráv, nebyla mu nařízena karanténa a v posledních 14 dnech nebyl v kontaktu s osobou, která by mohla být nakažena koronavirem, může přijít bez obav darovat krev, vítáni jsou prvodárci.
Všechna místa pro darování krve a jejích složek - ÚVN, Louny, Mělník, Jilemnice jsou nadále v běžném provozu.
Samozřejmostí je důkladné vyšetření každého dárce před odběrem.

Děkujeme

Dočasně pozastavujeme odběr plné krve dárců krevní skupiny B+ a nadále trvá pozastavení odběrů dárců krvení skupiny AB+.

Nejprve musí začít každý u sebe. Darování krve je veskrze lidský čin, kdy při vědomí, že lidská krev je dosud (a ještě dlouho bude) nenahraditelnou tekutinou, nutnou k navrácení zdraví a záchraně životů, by rozhodování o tom, zda krev darovat nebo ne, nemělo být příliš složité.

Kritéria způsobilosti dárce

Způsobilost dárce krve a jejích složek posuzuje lékař při splnění základních předpokladů k dárcovství a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního lékařského vyšetření a laboratorního vyšetření. V případě pochybnosti o způsobilosti dárce se vyšetření rozšíří.

Odběrové dny

Přehled odběrových míst včetně informací kdy mohou dárci krve darovat krev, nebo její složky, na našich odběrových střediscích v ÚVN Praha, Mělníku, Jilemnici a Lounech. Najdete zde i informace o výjezdech odběrového týmu.

Postupy při odběrech dárců krve

Uvedeme si obecně používané postupy při odběrech dárců plné krve, protože speciálním odběrů, zejména plazmaferézám, bude věnována samostatná kapitola.

Odběry plné krve

Běžný způsob darování krve, kdy se odebere 450 ml plné krve během 5-10 minut. Odebraná krev se následně rozdělí na erytrocyty (červené krvinky) a plazmu. Odběry jsou plně monitorovány na speciálních odběrových vahách, které mj. zaručují dokonalé promísení odebírané krve s protisrážlivým a konzervačním roztokem.

Transfuzní služba ve vyspělých zemích je založena na zásadách 1.národní soběstačnosti v krvi a 2. bezpříspěvkového darování krve. Tyto principy byly stanoveny kromě hlediska etického a dále, aby se krev nestala předmětem nežádoucího obchodu, zejména z důvodu bezpečnosti. V tomto ohledu hraje klíčovou roli princip bezpříspěvkových odběrů, protože pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou je z hlediska moderního pojetí dostatečně bezpečný.