A3 Umístění: budova A, vchod A3 pro dárce krve

Informace pro dárce krve

Žádáme dárce krve, aby přišli a darovali krev - vchod A3 přízemí, denně 7,00 - 11,00 hod., prvodárci vítáni!!

Na odběr je potřeba si vzít s sebou doklad totožnosti a kartičku pojištěnce, před odběrem nejíst nic tučného a dostatečně se napít.

Upozorňujeme, že po návratu z mimoevropské dovolené se nemůže darovat krev 30 dní.

Děkujeme a těšíme se na vás! Kolektiv OHKTKrevní barometr

Potřeba krve
Dostatek krve

Aktualizováno 30. 09. 2022, 06:50

 

Vážení dárci,

POZASTAVUJEME do odvolání odběr dárců na PK AB+ od pondělí 12.9.2022  na pracovištích -  Praha, Louny, Mělník a Jilemnice.
Děkujeme za pochopení.

 

ÚVN zavedla další zvýhodnění pro své dárce krve

"Ti, kdo v ÚVN a nebo v našich odběrových střediscích, případně na výjezdovém odběru, darují plnou krev (nikoliv plazmu), mají možnost absolvovat vyšetření na protilátky proti covidu, nebo jedno PCR testování ZDARMA. Rádi bychom tak motivovali dárce plné krve a také nové dárce, aby k nám přišli darovat plnou krev, které v těchto letních měsících není nazbyt. Všichni noví dárci jsou vítáni," přibližuje nově zavedený benefit plk. MUDr. Miloš Bohoněk, primář OHKT ÚVN.

Aktuální informace o dostatku/nedostatku krve znázorňuje krevní barometr.

Opatření v souvislosti s výskytem a šířením koronaviru

Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem nebo cestovatelskou anamnézou:

  • Osoby v karanténě: po ukončení karantény

  • Po epidemiologicky významném kontaktu: po ukončení karantény/izolace

  • Pobyt mimo ČR: podle aktuální epidemiologické situace a "semaforu" (zelená bez odkladu, oranžová 14 dní, červená 28 dní) a s ohledem na další doporučení (např. odklad 4 týdny po návratu z rizikových zemí vzhledem k výskytu WNV (Západonilská horečka), odklad 4 týdny po návratu ze zemí mimo Evropu, odklad po návratu z malarických oblastí apod.)


Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2:

  • Prokázaná infekce SARS-CoV-2 s bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznaky bez nutnosti hospitalizace: po ukončení izolace

  • Prokázaná infekce SARS-CoV-2 se závažnějším průběhem COVID-19 a hospitalizací: 14 dní po ukončení izolace

Vážení dobrovolní dárci krve a jejích složek!
Každý z vás, kdo se cítí naprosto zdráv, nebyla mu nařízena karanténa a v posledních 14 dnech nebyl v kontaktu s osobou, která by mohla být nakažena koronavirem, může přijít bez obav darovat krev, vítáni jsou prvodárci.
Všechna místa pro darování krve a jejích složek - ÚVN, Louny, Mělník, Jilemnice jsou nadále v běžném provozu.
Samozřejmostí je důkladné vyšetření každého dárce před odběrem. Děkujeme.

Nejprve musí začít každý u sebe. Darování krve je veskrze lidský čin, kdy při vědomí, že lidská krev je dosud (a ještě dlouho bude) nenahraditelnou tekutinou, nutnou k navrácení zdraví a záchraně životů, by rozhodování o tom, zda krev darovat nebo ne, nemělo být příliš složité.

Kritéria způsobilosti dárce

Způsobilost dárce krve a jejích složek posuzuje lékař při splnění základních předpokladů k dárcovství a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního lékařského vyšetření a laboratorního vyšetření. V případě pochybnosti o způsobilosti dárce se vyšetření rozšíří.

Odběrové dny

Přehled odběrových míst včetně informací kdy mohou dárci krve darovat krev, nebo její složky, na našich odběrových střediscích v ÚVN Praha, Mělníku, Jilemnici a Lounech. Najdete zde i informace o výjezdech odběrového týmu.

Postupy při odběrech dárců krve

Uvedeme si obecně používané postupy při odběrech dárců plné krve, protože speciálním odběrů, zejména plazmaferézám, bude věnována samostatná kapitola.

Odběry plné krve

Běžný způsob darování krve, kdy se odebere 450 ml plné krve během 5-10 minut. Odebraná krev se následně rozdělí na erytrocyty (červené krvinky) a plazmu. Odběry jsou plně monitorovány na speciálních odběrových vahách, které mj. zaručují dokonalé promísení odebírané krve s protisrážlivým a konzervačním roztokem.

Transfuzní služba ve vyspělých zemích je založena na zásadách 1.národní soběstačnosti v krvi a 2. bezpříspěvkového darování krve. Tyto principy byly stanoveny kromě hlediska etického a dále, aby se krev nestala předmětem nežádoucího obchodu, zejména z důvodu bezpečnosti. V tomto ohledu hraje klíčovou roli princip bezpříspěvkových odběrů, protože pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou je z hlediska moderního pojetí dostatečně bezpečný.