Oddělení klinické biochemie

pdf Potvrzení o účasti č. 771/2019 (682 KB)

pdf Certifikát č. 771/2019 (701 KB)

pdf Přehled certifikátů za rok 2019 (10.10 MB)

pdf Přehled zkoušek za rok 2019 (17.57 MB)

pdf Potvrzení o účasti č. 771/2018 (851 KB)

pdf Certifikát č. 771/2018 (851 KB)

pdf Přehled certifikátů za rok 2018 (851 KB)

pdf Přehled zkoušek za rok 2018 (1.66 MB)

pdf Certifikát č. 771/2017 (851 KB)

pdf Potvrzení o účasti č. 771/2017 (851 KB)

pdf Přehled certifikátů za rok 2017 (852 KB)

pdf Přehled zkoušek za rok 2017 (1.66 MB)

pdf Certifikát č. 771/2016 (851 KB)

pdf Potvrzení o účasti č. 771/2016 (851 KB)

pdf Přehled zkoušek za rok 2016 (1.66 MB)

pdf Přehled certifikátů za rok 2016 (851 KB)

pdf Přehled zkoušek za rok 2015 (1.66 MB)

pdf Přehled certifikátů za rok 2015 (851 KB)

pdf Přehled zkoušek za rok 2014 (540 KB)

pdf Přehled certifikátů za rok 2014 (261 KB)

pdf Certifikát č. 771/2014 (233 KB)

pdf Přehled zkoušek za rok 2013 (566 KB)

pdf Přehled certifikátů za rok 2013 (470 KB)

pdf Certifikát č. 771/2013 (233 KB)

 

Oddělení klinické mikrobiologie

pdf Certifikát č. 786/2019 (595 KB)

pdf Potvrzení o účasti č. 786/2019 (583 KB)

pdf Certificate ze dne 17. 01. 2020 (421 KB)  

pdf Certificate ze dne 20. 12. 2019 (221 KB)  

pdf Certificate ze dne 18. 12. 2019 (222 KB)

pdf Certificate ze dne 18. 7. 2019 (444 KB)

pdf Certifikát č. 786/2018 (590 KB)

pdf Potvrzení o účasti č. 786/2018 (601 KB)

pdf Certificate ze dne 22. 1. 2019 (220 KB)

pdf Certificate ze dne 17. 12. 2018 (386 KB)

pdf Certificate ze dne 12. 7. 2018 (378 KB)

pdf Certificate ze dne 26. 2 .2018 (367 KB)

pdf Potvrzení o účasti č. 786/2017 (610 KB)

pdf Certifikát č. 786/2017 (624 KB)

pdf Certifikate ze dne 16. 1. 2018 (376 KB)

pdf Certifikate ze dne 2. 11. 2017 (395 KB)

pdf Certificate of Participation (220 KB)

pdf Certificate ze dne 24. 8. 2017 (310 KB)

pdf Certificate ze dne 28. 2. 2017 (296 KB)

pdf Potvrzení o účasti č. 786/2016 (601 KB)

pdf Certifikát č. 786/2016 (578 KB)

pdf Certificate of Participation (714 KB)

pdf Potvrzení o účasti č. 786/2015 (463 KB)

pdf Certifikát č. 786/2015 (479 KB)

pdf Certificate of Participation (270 KB)

pdf Potvrzení o účasti č. 786/2014 (525 KB)

pdf Certifikát č. 786/2014 (514 KB)

pdf Certificate of Participation (147 KB)

pdf Potvrzení o účasti č. 786/2013 (188 KB)

pdf Certifikát 786/2013 (181 KB)

 

Oddělení hematologie a krevní transfuze

pdf Přehled certifikátů za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 (426 KB)

pdf Přehled zkoušek za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 (426 KB)

pdf Certificate Virus genome detection November 2017 (426 KB)

pdf Přehled certifikátů za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (1.25 MB)

pdf Přehled zkoušek za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (772 KB)

pdf Přehled certifikátů a zkoušek za období 1. 1. do 31. 12. 2016 (851 KB)

pdf Přehled zkoušek za období od 1.1. do 31.12.2015 (426 KB)

pdf Přehled certifikátů za období od 1.1. do 31.12.2015 (426 KB)

pdf Osvědčení o účasti - HKG2/14 - Hemokoagulace (136 KB)

pdf Přehled zkoušek OHKT za období od 1. 1 . do 31. 1. 2014 (155 KB)

pdf Přehled certifikátů za období OHKT od 1. 1. do 31. 12. 2014 (212 KB)

pdf Přehled certifikátů za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 - Transfuzní část (209 KB)

pdf Přehled zkoušek za období od 1. 1 . do 31. 12. 2014 - Transfuzní část (124 KB)

pdf Přehled certifikátů za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 - Imunohematologie (222 KB)

pdf Přehled zkoušek za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 - Imunohematologie (158 KB)

pdf Certificate Virus genome detection Sept. 2014 (126 KB)

pdf Osvědčení o účasti - Cyklus EHK: IH4/14 - Imunohematologie (770 KB)

pdf Osvědčení o účasti - D Dimery - 30.5.2014 (124 KB)

pdf Přehled certifikátů za rok 2013 (470 KB)

pdf Osvědčení o účasti - nátěr periferní krve (129 KB)

pdf Osvědčení o účasti - hodnocení nátěru periferní krve (136 KB)

pdf Osvědčení o účasti - Imunohematologie (179 KB)

pdf Osvědčení o účasti - Imunohematologie II. (146 KB)

pdf Osvědčení o účasti - D Dimery (127 KB)

pdf Certifikát - Imunohematologie (168 KB)

pdf Certifikát - Imunohematologie II. (129 KB)

pdf Certifikát - Imunohematologie III. (137 KB)

pdf Certifikát č. 243/2013 (132 KB)

pdf Potvrzení o účasti č. 243/2013 (129 KB)

pdf Osvědčení o účasti - Sedimentační rychlost erytrocytů (136 KB)

pdf Osvědčení o účasti - Nízkomolekulární heparin (123 KB)

pdf Osvědčení o účasti - Retikulocyty na analyzátoru (137 KB)

pdf Osvědčení o účasti - Hemakoagulace speciální (141 KB)

pdf Osvědčení o účasti - 3x (413 KB)