A1 A3 Umístění: Budova A, vchod A1 a A3, 2.patro

 

Oddělení klinické biochemie provádí pro potřeby klinických oddělení ÚVN,  ale také Armády ČR a spádovou oblast Praha 6:

  • základní biochemická vyšetření krve, moče, stolice, mozkomíšního moku a dalších tělních tekutin humánního původu
  • základní sérologická vyšetření krve
  • imunochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových, kostních, kardiálních markerů, lékových koncentrací, protilátek, proteinových frakcí)
  • konzultační služby v oboru klinické biochemie

Všechna vyšetření v nabídce laboratoře jsou rovněž prováděna pro samoplátce.
OKB je akreditováno dle ČSN EN ISO 15189:2013 „Zdravotnické laboratoře – zvláštní požadavky na jakost a způsobilost“, jejíž požadavky oddělení uplatňuje ve své činnosti. Má zaveden systém vnitřní kontroly kvality a účastní se systému externího hodnocení kvality organizovaného  SEKK spol. s. r. o. Pardubice a Státním zdravotním ústavem Praha.

 

Příjem materiálu

denní provoz: Po – Pá 6.30 – 15.00 hod.
ústavní laboratorní služba: Po – Pá 15.00 – 6.30 hod
  So, Ne a svátky 24 hodin denně
  kontakt: 973 203 452

 

 

Laboratoř klinické biochemie

denní provoz: Po – Pá 6.30 – 15.00 hod.
ústavní laboratorní služba: Po – Pá 15.00 – 6.30 hod
  So, Ne a svátky 24 hodin denně
  kontakt: 973 203 224

 

Laboratorní příručka a referenční rozmezí laboratoří