Dne 22.11.2012 se v aule ÚVN konal pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví brig.gen.MUDr.Božetěcha Jurenky již 6.Střešovický transfuzní den -celostátní konference odborníků v transfuzní službě. Tématem tohoto ročníku byly "Odběry a zpracování krve, výroba transfuzních přípravků". Konference se zůčastnilo 197 účastníků a 7 vystavujících firem, kteří zcela zaplnili přednáškový sál a přilehlé prostory. Na konferenci zazněla i dvě zahraniční sdělení a všichni přítomní si v pozdních odpoledních hodinách odnášeli řadu nových poznatků, z nichž něteré byly doslova světové novinky. Odborným garantem konference byl primář OHBKT pplk. MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D., organizaci měla na starost Ing. Miroslava Kricnerová. Účastníky při zahájení přivítal jménem vedení ÚVN náměstek ředitele pro LPP MUDr. Ivana Jeřábek a jménem ředitele Odboru vojenského zdravotnictví plk. MUDr. Richard Kraus.