zdroj: www.army.cz, autor Pavel Lang, foto Jan Kouba

Zhruba před třinácti roky se začal v Armádě České republiky používat nový prostředek polní zdravotnické techniky – speciální mobilní odběrová jednotka ATOS.

Jak vyplývá z jejího názvu, slouží nejen k flexibilnímu odběru krve za každé situace, ale i k přepravě šestičlenného výjezdového týmu. Její projekt zadalo a vedlo Výzkumné a rozvojové středisko vojenského zdravotnictví Hostivice, vývoj a výrobu zajistil Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov a odbornou a koncepční spolupráci poskytlo oddělení hematologie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice-Vojenské fakultní nemocnice Praha. A právě u posledně jmenované instituce, OHKT ÚVN, se originální kus automobilu odběrového pro transfúzní službu nachází.

Speciální vozidlo ATOS je postaveno na bázi vozidla Volkswagen LT35 combi speciál N1 2,5 Tdi a do jeho vybavení spadají – odběrové váhy, skládací odběrová křesla, isotermické transportní boxy, registrační teploměry, hemoglobinmetr a svářečka na vaky s krví. Klíčovou pozici sehrává odborný personál. Tím jsou vedoucí lékař výjezdu, vedoucí sestra výjezdu, dvě odběrové sestry, sanitář a kancelářská pracovnice. Každý z nich má při výjezdovém odběru svoji nezastupitelnou roli. Počínaje registrací dárců krve, respektive dotazníkem, přes lékařské i předodběrové vyšetření a vlastní odběr a konče občerstvením klientely.

Pro lepší představu lze uvést, že prvotně dárce předá formulář „Osobní záznam dárce krve“ určenému pracovníkovi výjezdového týmu, který provede kontrolu dokladu totožnosti a na zmíněný tiskopis nalepí štítek s evidenčním číslem dárce krve a čárovým kódem. Následuje vyšetření dotyčného, při němž lékař rozhoduje, zda potenciální dárce bude na základě aktuálního zdravotního stavu k odběru propuštěn, respektive nepropuštěn. Při předodběrovém vyšetření se u něho provede odběr vzorku na stanovení hemoglobinu, dále se mu zkontroluje krevní tlak, puls, teplota, hmotnost a výška. Jestliže je vše tak, jak má být, následuje standardní odběr takzvané plné krve z žíly dárce.

Je nabíledni zdůraznit, že výjezd vozidla ATOS do terénu není spojen pouze s dárcovstvím krve, nýbrž i s registrací v Českém národním registru dárců dřeně (ČNRDD). „Při dárcovství činí množství odebrané plné krve od jedné osoby čtyři sta padesát mililitrů. Vedle toho nabíráme v mobilní odběrové jednotce ATOS také dvoumililitrový vzorek krve od zájemců k dárcovství kostní dřeně,“ říká zdravotní sestra z oddělení hematologie a krevní transfúze ÚVN Praha Iveta Fořtová a dodává, že ATOS vyjíždí k mobilním odběrům zhruba čtyřikrát v měsíci a pokaždé zvládnou odebrat krev přibližně padesáti dárcům.

Reportáž z odběrového výjezdu transfúzního vozidla ATOS si můžete přečíst v březnovém čísle resortního časopisu A report

alt   alt  alt  alt