Primář Oddělení hematologie a krevní transfuze pplk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. se zúčastnil konference Bioplasma World Asia v Indonézii (Denpasar, Bali), kam byl pozván jako přednášející a současně moderátor panelové diskuse přidruženého Bloodborne Patogen Safety Workshop. Jednalo se o konferenci týkající se otázek zpracování krevní plazmy a bezpečnosti krevních derivátů. Přidružený workshop byl zaměřen na bezpečnost dárců krve a plazmy, vyšetřování infekčních markerů a srovnání a vývoje standardů a vyšetřovacích postupů a technik v Asii a v Evropě. Jednalo se primárně o asijskou konferenci, na kterou byli pozváni vybraní odborníci z Evropy, mezi kterými měl tu čest být.