Dne 27. listopadu 2013 se kongresovém centru ÚVN konala již tradiční celostátní konference 7.Střešovický transfuzní den, tentokrát na téma "Automatizace v imunohematologii aneb pokrok nezastavíš". Tématicky byla tedy konference určena pro laboratorní odborníky transfuzních stanic, krevních bank i rutinních hematologických laboratoří.

Konference se, jako každý rok, těšila velkému zájmu, zúčastnilo se jí více než 170 účastníků z celé republiky. Ti si vyslechli 12 odborných sdělení, z toho dvě od domácích autorů z Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN Praha. Konferenci zahájil její odborný garant a primář OHKT ÚVN pplk.MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. a přivítal Náčelníka vojenské zdravotnické služby, brig. gen. MUDr. Božetěcha Jurenku, který nad konferencí převzal záštitu. Jménem vedení ÚVN účastníky pozdravil náměstek ředitele MUDr. Ivan Jeřábek. Přednášky jsou k dispozici ke stažení zde.