V úterý 17. června 2014 provedl výjezdový odběrový tým OHKT ÚVN odběry dárců krve v areálu Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově. Navázali jsme tak na dřívější spolupráci, kdy vojáci z Vyškova představovali pravidelný zdroj mladé krve pro naše pacienty.
Na odběr se dostavilo více než 50 dobrovolníků. Další výjezdy jsou plánovány uprostřed léta a na podzim. Termíny budou upřesněny.
Celý "blood drive" proběhl ve velmi přátelské atmosféře a velké pohodě.