Ve dnech 23. - 26.6.2014 se početná skupina českých vojenských lékařů a dalších zdravotníků zúčastnila mezinárodní konference vojenského zdravotnictví „Force Health Protection NATO Conference“ v Budapešti. Tématem konference byla široká problematika vojenského zdravotnictví, zejména aplikovaných zkušeností v zahraničních misích.
Ze sedmi českých účastníků konference, kdy všichni měli aktivní účast, byli 3 příslušníci ÚVN: npor. Ing. Tatjana Markovina, vedoucí laborantka ÚCL s přednáškou „Field laboratoř and laboratory service of filed hospitals army of the Czech Republic. Long term experiences from operations 1994-2008“, maj. MUDr. Radek Pohnán z chirurgické kliniky ÚVN s přednáškou „Burn injuries in MASCAL situations“ a pplk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., primář OHKT ÚVN s přednáškou „Blood supply of field hodpitals army of the Czech Republic“. Všechna česká sdělení se setkala s příznivým ohlasem, velký zájem byl pak zejména o nové řešení polní transfuzní služby a zásobování krví prostřednictvím představeného unikátního Polního transfuzního pracoviště AČR.