Pražský hematologický den (PHD), významná hematologická akce s více než desetiletou tradicí, se uskutečnil 9. října 2014 v pražském Karolinu a věnoval se tématu Poruchy hemostázy a koagulace Od roku 2004 je součástí Pražských hematologických dnů přednáškový blok, v němž prezentují mladí hematologové do 35 let přednášky vybrané a oceněné vědeckým výborem PHD. Letos byla mezi dvěma oceněnými lékařka Oddělení hematologie a krevní transfuze Michaela Kořánová, která zaujala tématem „Kryokonzervované trombocyty - vhodná alternativa v krevních skladech pro léčbu masivního krvácení“.


„Svou prezentaci jsem zaměřila na využití kryokonzervovaných trombocytů, které jsou vzhledem k jejich jednoduché a rychlé rekonstituci vhodnou alternativou čerstvých trombocytárních přípravků při urgentních stavech, jako je např. masivní krvácení. Při nezvladatelném krvácení je potřeba podat pacientovi transfuzní přípravky v celém spektru, tedy erytrocyty, plazmu i trombocyty. Dostupnost čerstvých trombocytů během první „zlaté hodiny“ po úrazu však bývá, vzhledem k jejich krátké době použitelnosti i cenově náročné skladovatelnosti, problematická. Nabízené alternativní řešení - kryokonzervované trombocyty – umožňují díky prodloužené době expirace vytvoření dostatečné zásoby těchto transfuzních přípravků a jejich transport na větší vzdálenosti, např. do vojenských misí,“ uvádí oceněná lékařka.

Kryokonzervované trombocyty
Kryokonzervované trombocyty jsou  zmražené v DMSO při -80°C a skladované při teplotě -65 až –80°C. V takto zamraženém stavu je možné prodloužit expiraci trombocytů až na 2 roky. Postup kryokonzervace trombocytů je poměrně jednoduchý, cena je přijatelná a zařízení nutné ke skladování těchto transfuzních přípravků není nijak náročné. Celý proces rozmražení a rekonstituci kryokonzervovaných trombocytů v rozmražené plazmě trvá pouze 30 min. Takto rozmražené a rekonstituované trombocyty mají expiraci 6 hod a skladují se při 20-24°C. Ve srovnání s čerstvými trombocytárními přípravky jsou kryokonzervované trombocyty částečně aktivované a i když jsou známy některé defekty trombocytů způsobené procesem zmražení a rozmražení, tyto změny nejsou klinicky významné a kryokonzervované trombocyty jsou efektivní při léčbě krvácení.

Kryokonzervované trombocyty jsou vhodnou alternativou nejen pro potřeby vojenského zdravotnictví, ale i pro civilní krevní banky. Krátká doba nutná k rozmražení a rekonstituci umožňuje jejich rychlé použití při urgentních stavech, jako je např. masivní krvácení.