Sál Kongresového centra ÚVN zaplnili do posledního místa ve středu 26. listopadu 2014 účastníci 8. Střešovického transfuzního dne pořádaného tradičně Oddělením hematologie a krevní transfuze ÚVN, letos pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví AČR brigádního generála doktora Božetěcha Jurenky. Kongres, určený pracovníkům transfuzní služby, krevních bank i klinickým pracovníkům, kteří krevní transfuze podávají, byl tentokráte věnovaný tématu Pokrok a nové možnosti ve vyšetřování infekčních markerů u dárců krve a jejích složek.

„Transfuzní služba je významnou páteří civilní, ale i válečné medicíny. Jsem přesvědčen, že o stále rostoucí potřebě kvalitně vyšetřené dárcovské krve a jejích složek, která zajistí příjemci maximální bezpečnost, již nikdo nepochybuje. Proto považuji nosné téma dnešní konference za mimořádně závažné,“ uvedl konferenci generál Jurenka a popřál společně se zástupcem vedení ÚVN doktorem Ivanem Jeřábkem účastníkům konference obohacení jejich odborných znalostí.

Vyšetřování infekčních markerů u dárců krve a jejích složek představuje základní klíč k řešení bezpečnosti krevní transfuze ve smyslu snižování rizika přenosu infekce. Problematiku rozebírali účastníci kongresu v rámci tematických okruhů: Vyšetřování dárců krve a jejích složek na krví přenosné nákazy u nás a ve světě, doporučené postupy, vývoj prevalence sledovaných infekcí v ČR, Sérologické vyšetřování dárců krve a jejích složek na krví přenosné nákazy, nové a aktuálně dostupné možnosti, metody a technologie, PCR/NAT vyšetřování dárců krve a jejích složek na krví přenosné nákazy.

Akcentovány byly molekulárně-biologické metody (PCR testy) vyšetřování infekčních markerů, které do praxe v posledních 15 letech zavedla většina zemí světa, protože významně zvyšují účinnost záchytu sledovaných infekcí u dárců krve. ČR je bohužel jednou z mála vyspělých zemí, která tato vyšetření do své praxe jako povinné vyšetření zatím nezavedla. Výjimkou jsou pouze ÚVN Praha a FN Brno, jejichž transfuzní stanice dárce PCR testy vyšetřují.