Několik desítek příslušníků a zaměstnanců pražských věznic a Generálního ředitelství vězeňské služby využilo ve středu 5. února možnost darování krve přímo ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby. Odběry provedl výjezdový tým Oddělení hematologie a krevní transfuze (OHKT) Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.

Hlavním cílem navázání spolupráce vězeňské služby s Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze je pomoci získat nové prvodárce a rozšířit tak základnu dobrovolných dárců.

„Vítáme zájem o problematiku a nezištnou podporu dárcovství ze strany vězeňské služby. Ceníme si získáváni prvodárců, z nichž se v budoucnu stanou pravidelní dárci krve. Věřím, že nejsme u vězeňské služby naposled a že se bude naše spolupráce rozvíjet, “ uvedl primář OHKT pplk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.