O pracovišti
Koncept zásobování zahraničních jednotek AČR krví a transfuzními přípravky (TP) byl v minulosti založen na pravidelných dodávkách transfuzních přípravků v přibližně 4-5 týdenním intervalu, převážně leteckou dopravou (v aktivních a pasivních transportních boxech). V tomto ohledu bylo zásobování krví závislé na letecké přepravě spojené s vysokými náklady, přísnými legislativními požadavky na transport, vytíženosti i nákladovosti leteckého provozu. Bylo také potřeba řešit zajištění potřebného spektra transfuzních přípravků, v němž chyběly zejména trombocyty. Díky doplnění o Polní transfuzní pracoviště lze komplexně zabezpečit v polních podmínkách vlastní odběry, dostatečné skladování, lze provádět rekonstituci kryokonzervovaných přípravků (plazma, ale i erytrocyty a trombocyty) a schopnost tzv. walking bloot bank“ – uskutečňovat odběry dárců krve v místě nasazení a výrobu bezpečných transfuzních přípravků.

PTP je zdravotnický modul v rozkládacím kontejneru ISO-1C, sloužící k výrobě, uložení, skladování transfuzních přípravků a rekonstituci kryokonzervovaných přípravků.

Metodicky a organizačně je součástí laboratorního komplementu polní nemocnice
(společně s biochemicko-hematologickou a mikrobiologickou laboratoří). Skladuje širší spektrum transfuzních přípravků (resuspendované deleukotizované erytrocyty, čerstvě zmraženou plazmu, kryokonzervované erytrocyty a kryokonzervované trombocyty) v kapacitě několika set jednotek, jejichž aktuální množství a skladba se odvíjí od daného tzv.operačního úkolu. Zásoby erytrocytů jsou průběžně doplňovány dodávkami nativních erytrocytů v množství a krevně skupinovém složení podle požadavků polní nemocnice v rámci zásobovacích letů. V případě masivní spotřeby umožňuje PTP získat plnou krev, ale i erytrocyty a plazmu alternativně odběrem od dárců krve v místě působení za použití speciálních odběrových souprav.
Kapacita PTP: 150 TU PK, 150 – 250 TU kryokonzervovaných přípravků (erytrocytů,
trombocytů, plazmy) – v závislosti na způsobu uskladnění a použití pořadačů.
Funkčně je PTP propojeno s modulem biochemicko-hematologické laboratoře (BHL),
která kromě provádění základních biochemických a hematologických vyšetření, včetně sérologických vyšetření, má funkci expedičního krevního skladu a laboratoře krevního skladu: vyšetření krevních skupin a protilátek u pacientů, skladování pohotovostní zásoby TP, provádění testů kompatibility a výdej TP. PTP i BHL jsou vybaveny moderními informačními technologiemi a potřebným laboratorním a transfuzním SW.í transfuzní pracov iště – vybavení
Součástí účelové zástavby je přístrojové zařízení nezbytné k uskladnění
kryoknozervovaných i nativních TP, rekonstituci kryokonzervovaných přípravků
(erytrocytů a trombocytů), k provedení odběru dárců krve a její zpracování na TP v polních podmínkách za současného splnění všech hygienických a legislativních požadavků.

Zařízení na skladování TP:

 • „hlubokomrazící pultový box Sanyo MDF 547 (487 l, do -80°C)
 • „chladnice transfuzní Dometic BR 250G
 • „zálohový CO2 systém (záloha až 20 hod)


Zařízení na rekonstituci kryokonzervovaných erytrocytů:

 • „promývací separátor Haemonetics ACP 215 – 3 ks
 • „tepelná lázeň s třepačkou Tool
 • „ozmrazovací lázeň Tool
 • „sterilní svářečka vaků Denco

Zařízení na odběry a zpracování krve:

 • „odběrové váhy Docon Macopharma – 6 ks
 • „odběrová křesla LMB – 6 ks
 • „svářečka (zatavovačka) hadiček -2 ks
 • „hemoglobinmetr Hemocue
 • „stojany a držáky na soupravy ErySep s filtrem z dutých vláken na 6 souprav

Zařízení na vyšetření krve po odběru

 • „Saxo reader DiaMed – vyšetření KS + screening protilátek
 • „Mini Vida BioMerieux – vyšetření infekčních markerů (v BHL)

Monitorovací zařízení KESA

 • Teplota a vlhkost v prostoru
 • Koncentrace C02 v prostoru
 • Teplota v chladících a mrazících boxech