Text: Jana Deckerová, foto Jan Kouba


pdf Článek z měsíčníku Areport 11/2015