Ve dnech 23.- 25. května 2016 navštívila OHKT ÚVN zahraniční delegace, složená ze dvou oborníků francouzské vojenské transfuzní služby z CTSA (Centre de Transfusion Sanguine des Armées) v Paříži. Účelem pracovní návštěvy pplk. MUDr. Christopha Martinauda z výzkumného a vývojového oddělení CTSA a maj. PharmDr. Oliviera Javaudina, vedoucího výroby CTSA, bylo studium postupů kryokonzervace trombocytů.

OHKT ÚVN  je předním světovým pracovištěm v problematice kryokonzervace krve jedním z několika mála pracovišť na světě, která zavedla kryokonzervaci trombocytů do rutinní výroby a klinického použití. Hluboce zmražené trombocyty jsou ideální alternativou k čerstvým trombocytům, jejichž dostupnost je vzhledem k velmi krátké době použitelnosti často značně limitovaná. Přitom včasné a dostatečné podání trombocytů v rámci masivního transfuzního protokolu při stavech s těžkým krvácením, jako jsou polytraumata a válečná poranění, je mnohdy zásadní pro přežití zraněného. OHKT ÚVN je zapojeno do projektů mezinárodní spolupráce v tomto směru, jak na civilní úrovni v rámci mezinárodního vědeckého sdružení „BEST collaborative“, tak v rámci expertní skupiny COMEDS NATO pro krevní transfuzi „Blood panel“, jehož jedním z výstupů byla návštěva francouzských kolegů.