Opakovaně se v mediích setkáváme s informacemi, že chybí krev a dárci krve, naposledy v reportáži TV Nova v televizních novinách, dne 1. 10. 2016.

Na základě vlastních zkušeností i momentální situace s těmito informacemi zásadně nesouhlasíme. Situace v dárcovství krve a jejích složek je v ČR naopak dlouhodobě stabilizovaná a není pravda, že v ČR chybí více než 100 tisíc dárců krve. Momentální lokální či krátkodobé sezónní výkyvy v krevních skladech nemocnic nejsou důvodem k šíření poplašných zpráv. Dárcovství krve a jejích složek je mimořádně důležité a potřebné, stejně jako neustálá obnova dárcovské základny, nikoli ale na základě vytváření dojmu krizové situace. Má-li jakákoli nemocnice v ČR nedostatek krve, nechť se obrátí na ÚVN Praha.

plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.,
primář oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN