Až dvacetinásobně stoupnou šance na přežití pacienta s polytraumatem, pokud mu je do 15 minut poskytnuta hemostatická resuscitace. Tzv. „Blood Far Forward“ v rámci Damage Control strategie se používá v armádě, stále více na urgentních příjmech nemocnic, zejména v USA. Odborné veřejnosti v ČR byl tento koncept v celé říši poprvé představen 15. listopadu 2018 na 12. Střešovickém transfuzním dni v Orea Hotel Pyramida, nazvaném "Plná krev se vrací!" Letošní téma konference bylo tedy  multioborové, společné transfuziologům, hematologům a intenzivistům a záchranářům, jak na úrovni přednemocniční péče, tak i na urgentních příjmech nemocnic. Proto byly zvoleny i větší konferenční prostory, které byly zcela zaplněny. Konference se včetně vystavovatelů zúčastnilo více než 400 osob, z toho více než 50 zahraničních účastníků z celého světa. Artaktivní bylo nejen téma, které bylo ve středoevroském protoru takto vůbec poprvé diskutováno, ale i kolekce špičkových přednášejících z USA, Norska, Irzaele, Francie, Kanady i ČR. Za zmínku též stojí, že konferenci světových parametrů zorganizoval tým OHKT vlastními silami, bez profesionální agentury.