Dne 14. a 16. listopadu 2018 se konalo v ÚVN Praha jednání expertního panelu NATO COMEDS "Blood Panel". Jedná se o jednu ze 4 pracovních skupin v rámci "Military Health Care" a schází se 2x ročně. Letos to bylo v průběhu posledních let již druhé jednání v Praze (poprvé v roce 2010).

Členem této pracovní skupiny je plk. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD, primář OHKT a kpt. Ing. Tatjana Markovina, vedoucí laborantka ÚCL, která měla letos na starosti organizační stránku věci. Dalšími členy Blood Panelu jsou zástupci USA, Kanady, Francie, Velké Británie, Belgie, Norska, Německa a Itálie. Současným předsedou je pplk. Dr. Adrew Cap, PhD (USA), místopředsedou plk. Dr. Andrew Beckett (Kan).

Hlavními tématy listopadového jednání bylo přednemocniční podávání krve a koncept "Walking Blood Bank", použití a dostupnost lyofilizované plazmy, standardizace postupů krevní transfuze při bojových operacích a standarty pro transfuzní přípravky v rámci NATO, a také spolupráce s UN Medical Services Division, kterou na jednání Blood Panelu zastupoval plk. Dr. Stefan Gobbels (SRN). Jednání se zúčastnil též vedoucí Military Health Care working group COMEDS plk. Dr. Alexander Faas (Švýc).

Dlaším z projednávaných témat byla spolupráce se sesterským panelem "Emergency Medicine Panel", který na jednání zastupoval plk. MUDr. Tomáš Henlín.