Tradiční vánoční setkání s dobrovolnými dárci krve uspořádalo Oddělení hematologie a krevní transfuze pro své pravidelné a dlouholeté dárce ve středu 12. prosince.

V úvodním  slovu  náměstek ředitele ÚVN Ivan Jeřábek  vyslovil vřelé poděkování všem, kteří neváhají darovat tekutinu nejvzácnější. Zdůraznil, že si dárců vážíme a že si mohou být jisti, že svou krev svěřují do rukou pracovníků špičkového pracoviště v rámci celé České republiky i  v mezinárodním kontextu. Potvrdila to  i  nedávná  konference pořádaná OHKT v Praze s mimořádnou účastí významných  zahraničních přednášejících a  účastníků.  Mimo jiné  je OHKT zodpovědné za zásobování krví  zahraničních misí a splňuje nejnáročnější  kritéria na vyšetření a zpracování krve v rámci NATO. „K tomu, aby mohlo být naše OHKT a být na takové výši, přispíváte  významně svým způsobem také vy, dárci.  Vzpomínám si, jak jsem šel poprvé darovat krev. Není to spojené se zrovna příjemnými vjemy, o to více vás obdivuji, že znovu a znovu překonáte jistý diskomfort při odběru, abyste přispěli k zachraňování životů,“ ocenil Ivan Jeřábek a popřál všem pevné zdraví.

Poděkovat dobrovolným dárcům krve přišel do ÚVN také Bohuš Matuš. Ve svém koncertu zazpíval písně Karla Gotta i několik vlastních. Zazněla také píseň z muzikálu Dracula, při níž zpěvák vtipně komentoval své zkušenosti s „odběrem“ krve. 

Přišlo i na tradiční losování dárků od sponzorů. Tím hlavním byla VOLAREZA, která věnovala tři prodloužené víkendové pobyty v hotelu Bedřichov v krkonošském Špindlerově Mlýně. „To jsem si opravdu moc přál. Mám obrovskou radost,“ komentoval  šťastný vylosovaný. Dalšími přispěvovateli byl Český červený kříž Prahy 6, díky němuž si vylosovaní   odnesli domu například aku vrtačku, kávovar a nebo toustovač. Dále se losovaly dárky, které poskytla firma Loap.

Na přítomné čekalo ještě další překvapení -  primář OHKT Miloš Bohoněk představil zajímavé a v Česku jedinečné způsoby zpracování i vyšetření krve a také výzkumný projekt, který v současnosti OHKT řeší a který by měl výrazně přispět při zachraňování životů jak v běžném civilním životě, tak také v poli, v misích. Mimořádně zajímavé a publikem ceněné  bylo promítnutí zrychleného časosběru, který v několika minutách zachytil modernizaci – odinstalování starého a instalaci nového  vybavení laboratoře, které se uskutečnilo během tří dnů.

Jedinečné promítání záběrů z nácviku speciálních sil - podání krevní transfuze z člověka na člověka v polních podmínkách, které se v rámci nově zaváděného programu přímého podání krve - Pochodující krevní banka  - The walking blood bank, využitelný také záchrannou službou, vyvolalo silné emoce.  

„Bez vaší krve by se lékaři neobešli. Umělá krev adekvátní té skutečné se stále ještě vyrobit ani nijak jinak nahradit nedá, bez vás bychom nemohli léčit. Děkujeme  a přicházejte dál," zakončil Miloš Bohoněk a pozval přítomné na společné setkání a občerstvení.