V pondělí  27. května přišla skupinka ze švýcarské ambasády v čele s panem velvyslancem  Dominikem Furglerem darovat do ÚVN krev. Motivace byla jednoznačná: „Pan velvyslanec  se v ČTK News dočetl o nedostatku krve a nedostatku dárců krve, proto vyzval zaměstnance ambasády, kteří mohou a odpovídají zdravotnickým kritériím, aby se společně vydali darovat krev,“ popisuje Soňa Kritzlerová, která vše zajišťovala.

Skupinka se dostavila do ÚVN krátce po deváté. Nastal běžný proces, při němž se ti, kdo přicházejí darovat krev ÚVN poprvé, zaevidují. Poté vždy následuje vyplnění rozsáhlého dotazníku, který pomáhá vyloučit rizika pro dárcovství, zjištění krevního obrazu, změření tlaku a rozhovor s lékařem, který posoudí aktuální zdravotní kondici a případnou rizikovost dárce a rozhodne, zda se může odběr krve uskutečnit. Nejinak to bylo i se skupinkou ze švýcarské ambasády. Ne všichni, kdo se dostavili, mohli krev darovat. Lékař  odmítl například jednoho z příchozích z důvodu prodělání tropické choroby. Pan velvyslanec byl vhodný dárce:
„Cítil jsem se výborně, protože darování krve je pro dobrou věc.  Odběr krve je tu organizován velmi profesionálně a personál je mimořádně přátelský. Mohu dobře srovnávat, daroval jsem nespočetněkrát ve Švýcarsku a bylo to velmi podobné. Dokonce jsem daroval i v Egyptě, kde Švýcarsko vybudovalo nové a moderní odběrové místo,” popisuje zážitky z dárcovství pan velvyslanec.
„Velmi si ceníme, že pan velvyslanecosobně podpořil dárcovství krve. Věřím, že se k nám bude i s kolegy vracet darovat krev opakovaně a rozšíří naši základnu pravidelných dárců. Naštěstí máme v ÚVN Praha dárcovskou základnu pevnou. Kromě odběrů v ÚVN Praha provádíme mobilní výjezdové odběry – jezdíme za dárci přímo na jejich pracoviště, případně do místa bydliště. Také provozujeme odběrové středisko dárců krve v Mělníku, Lounech a Jilemnici.  Každý nově příchozí, ze kterého se stane trvalý pravidelný dárce, je vítaný,“ uvedl primář OKHT ÚVN Miloš Bohoněk.

“V případě potřeby a pokud bude moje krev žádána, se rád vrátím,” zareagoval se vstřícností  a úsměvem pan velvyslanec.

Podle současných pravidel ženy mohou darovat plnou krev nejvýše 4 x do roka a muži 5 x do roka, nejkratší interval mezi odběry je 8 týdnů. Jeden odběr plné krve činí 450 ml. V ÚVN je možné také darovat složky krve. Podrobné informace pro dárce krve: https://www.uvn.cz/cs/info-pro-darce-krve