Na Oddělení hematologie a krevní transfuze a Oddělení klinické biochemie byl 20. 6. 2019 slavnostně uveden do ostrého provozu nový laboratorní systém (LIS) ENVIS LIMS od f. DS Soft Olomouc. Skončilo tak téměř tříleté úsilí o náhradu původního LIS Infolab, který ztratil technickou podporu a byl již velmi zastaralý. Nový LIS je nyní jednotný pro laboratoř hematologickou, biochemickou, mikrobiologickou a také pro laboratoř histologickou na Odd.patologie.