Co se odehrává za dveřmi hematologické laboratoře, jak funguje polní transfuzní stanice, jak se stát dárcem krve, jak vstoupit do registru dárců kostní dřeně? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky, včetně praktických ukázek, přednášek i možnosti zjistit orientačně svou krevní skupinu, nabídl Den zdravé krve, který byl uspořádán ve středu 2. 10. od 08.00 do 13.00 hod. v atriu pavilonu A Ústřední vojenské nemocnice.

V rámci programu byly připraveny přednášky o krvi a kostní dřeni i o krvi ve válečné medicíně, komentované prohlídky laboratoří, prohlídka polní transfuzní stanice. Velký zájem byl o možnost nechat si orientačně zjistit krevní skupinu a zkontrolovat krevní obraz. Program byl doprovázen výstavkou o krvi a o významných okamžicích z historie hematologie a transfuziologie.

„Orientačně se dozvědělo svou krevní skupinu přes 90 zájemců, krevní obraz jsme vyšetřili 44 pacientům a přednášky vyslechlo okolo 100 posluchačů. Velký zájem projevili také studenti,mnozí z nich zvažují studovat medicínu nebo některý z oborů spojených se zdravotnictvím, a toto byla podle jejich slov příležitost, jak se seznámit s prostředím nemocnice. Především pak je zaujaly odborné přednášky a jedinečná možnost prohlídky polního transfuzního  stanoviště,“ shrnuje za OHKT ÚVN kpt. Dominik Kutáč.