V minulých týdnech hematologická laboratoř uvedla do provozu 2 špičkové hematologické analyzátory krevního obrazu Sysmex XN, které nahradíily původní dosluhující analyzátory Sysmex nižší třídy. Jedná se nejnovější kompaktní linku XN-1500, analyzátor s nátěrovým a barvícím automatem  vybavený  kromě měření  krevního obrazu se 6 -populačním diferenciálem  leukocytů (nově také frakce nezralých neutrofilních granulocytů IG) a normoblastů  modulem ke změření počtu retikulocytů. Analyzátor navíc disponuje nadstavbou FC PLT-F  k nejpřesnějšímu fluorescenčnímu měření  počtu destiček  včetně  reaktivní  frakce velkých nezralých destiček  IPF %.

Rutinně měřené nezralé granulocyty (IG) představující  již šestou měřenou populaci bílých krvinek.
S výjimkou těhotných žen zvýšený počet  nezralých  neutrofilních  granulocytů v periferní krvi poukazuje nejčastěji na  imunitní reakci na možnou bakteriální infekci, zánět, sepsi.

Druhý analyzátor XN-1000 měří  krevní obraz  se 6-populačním diferenciálem (s IG)  včetně  počtu normoblastů. Je navíc vybaven měřícím Body Fluid kanálem  pro statimová  měření  tělních tekutin (likvory a punktáty) ještě v rozšířenějším  rozsahu než doposud.

Věříme, že nové analyzátory budou přínosem pro všechny.