10. prosince 2019 uspořádalo Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN Praha tradiční setkání s dárci krve   jako výraz poděkování za dobrovolný dar, který již mnohokrát věnovali ve prospěch potřebných. Slavnostním večerem provázel primář OHKT plukovník Miloš Bohoněk.  Dobrovolné dárce,   kteří zaplnili celý kongresový sál, přivítal jménem vedení ÚVN náměstek ředitele ÚVN  Ivan Jeřábek. Poděkoval  a ocenil  jejich ochotu pomáhat druhým.  Dárce přišla také pozdravit předsedkyně výboru pro sociální politiku Magistrátu hl. m. Praha Eva Danis Horáková a předsedkyně Oblastního spolku ČČK Praha 3, 6, 8, 9 paní Ivana Kadlečková. O program se tentokrát postarala skupina historického šermu Rytíři mělničtí, kteří nastolili v sále příjemnou atmosféru plnou  humoru. Na závěr se jako tradičně losovali z řad dárců výherce hodnotných cen, které poskytly VLRZ, OS ČČK Praha 3, 6,8,9, firma Loap a ÚVN Praha.

Ještě jednou všem našim dárců krve a jejích složek děkujeme a přejeme hodně zdraví, krásné Vánoce a mnoho zdraví a pohody v novém roce.