Ve čtvrtek 26. 5. 2022 proběhla "Mobilní kapka krve z Dvojky a FN Motol" v provedení mobilního odběrového týmu OHKT ÚVN Praha.

Jednalo se o zahájení spolupráce mezi ÚVN a 2. LF UK a FN Motol v oblasti dárcovství krve a o první mobilní odběr v Motole. Na odběr se dostavilo celkem 39 dárců krve z řad studentů 2. LF UK i zaměstnanců FN Motol, z toho 27 prvodárců, což je velmi hezký výsledek. Věříme, že projekt bude dále pokračovat, ideálně v podobě dvou mobilních odběrů v každém semestru. Další odběr plánujeme v říjnu 2022.

ÚVN Praha je jedním z dodavatelů transfuzních přípravků do FN Motol, nově také speciálního přípravku tzv. Plné krve, využívané k univerzálnímu použití, která se s úspěchem aplikuje při masivním krvácení a polytraumatech.

zdroj foto: FN Motol