V pondělí 5. 9. 2022 navštívil nemocnici ministr zdravotnictví Rumunska prof. Dr. Alexandru Rafila s doprovodem, který tento týden pobývá v Praze v souvislosti s aktivitami naše MZ v rámci předsednictvím ČR EU.

Předmětem zájmu pana ministra a jeho delegace byl transfuzní úsek OHKT, protože Rumunsko hledá inspiraci pro modernizaci transfuzní služby Rumunska a ÚVN mu byla doporučena jako špičkové pracoviště transfuzní služby v ČR.

Rumunskou delegaci jménem nemocnice přivítal náměstek ředitele MUDr. Ivan Jeřábek a dále se jim věnoval primář tohoto oddělení plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., který rumunské hosty seznámil s organizací transfuzní služby ČR a činností OHKT a provedl je po oddělení.

Zvláště se rumunští kolegové zajímali o plazmaferetický program v ČR a zpracování plazmy na krevní deriváty, protože v tomto ohledu je EU ze 40% závislá na krevní plazmě z USA a ČR patří v rámci EU k nejvýznamnějším producentům plazmy.