Minulý týden byly instalovány a uvedeny do laboratorního provozu dva nové automatické analyzátory krevního obrazu se 6-populačním diferenciálem leukocytů XN – 1500 DI a XN – 1000 (s BBM) firmy Sysmex s.r.o.

Nová hematologická linka XN-1500 DI je vybavena nátěrovým a barvícím automatem pro provedení mikroskopického diferenciálu leukocytů a je spolu s analyzátorem digitální morfologie buněk periferní krve propojena nově do jednoho výkonnějšího systému.

Oproti předchozímu XN je nová technologie XN-1000 vybavena SW systémem Blood Bank Mode (BBM) pro měření kontroly počtu reziduálních (zbytkových) buněk v transfuzních přípravcích. Tímto jsou systémy pro měření retikulocytů a nezralých destiček vč. cytometrie v tělních tekutinách (likvory a ascity) nově na obou analyzátorech.

Věříme, že nové analytické systémy Sysmex přinesou ještě vyšší kvalitu poskytovaných služeb.