Ve dech 8.- 9. listopadu 2022 se v kongresovém centrum ÚVN Praha konala výroční 20. konference Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP. Zájem o konferenci byl velký, registrováno bylo na oba dny bez mála 200 účastníků. Na konferenci se tak sešla značná část příslušníků Vojenské zdravotnické služby ze všech jejích organizačních složek z celé ČR a všech zdravotnických profesí: lékaři, farmaceuti, sestry, laboranti, záchranáři a další. V bohatém a programu zazněla řada kvalitních odborných sdělení, tematicky s konference věnovala také například palčivým otázkám organizace vojenské transfuzní služby, problematice vzdělávání a kariérních možností vojenských zdravotnických profesionálů nebo nevyřešeným kompetencím nelékařských pracovníků při poskytování zdravotní péče v poli a při nasazení. Za účasti náměstka ministra zdravotnictví Mgr. Jakuba Dvořáčka byly nastíněny cesty jejich řešení. Jako napínavý thriller působila přednáška brig. gen. Ing. Petra Šnajdárka o působení AČR v době covidové epidemie a o vzniku a činnosti centrálního řídícího týmu na ministerstvu zdravotnictví.

Společnost vojenských zdravotníků měla po delší době možnost se opět osobně setkat. Po celou dobu konference byla zřejmá specifická kolegialita a soudržnost této odborné komunity, což podtrhovala i přítomnost ředitele Sekce vojenského zdravotnictví brig. gen. MUDr. Zoltána Bubeníka po celou dobu konference. V průběhu konference byli oceněni dva významní členové Společnosti vojenské medicíny, brig. gen. v. v. doc. MUDr. Leo Klein, CSc., udělením čestné medaile Jana Evangelisty Purkyně a plk. v. v. doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA, udělením čestného členství Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP.